Generalforsamling 2023

Bent Mostrup

Generalforsamling i Distrikt Østersøen
Søndag d. 5. marts 2023, kl. 12.00, Konfirmandstuen i Snesere
(inde i forhenværende præstegård), Brøderupvej 54, 4733 Tappernøje
GUDSTJENESTE I Snesere kirke kl. 10.30 for interesserede.
Hermed indkaldes du og alle foreningsmedlemmer, til Distrikt Østersøens
Generalforsamling.
Tidsplan:
kl. 12.00 Der serveres en sandwich.
kl. 12.30 Velkommen med en sang og kort indledning v. Fladså.
kl. 12.45 Møde (se dagsorden på næste side)
Indlagt kaffe og kage pause
Kl. 15.30 Afslutning og tak for i dag.
Tilmelding til Heidi Rwotto – hrwotto@gmail.com – senest mandag d. 27.feb.2023
Arrangementet er gratis.
Dagsorden er vedhæftet denne indbydelse! Indkomne forslag sendes til formand Heidi
Rwotto senest 14 dage inden mødet.
Vel mødt !
På vegne af Distrikt Østersøen
Og KFUM og KFUK i Fladså