Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren, torsdag d. 23. marts kl. 19.00 på Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, 4243 Rude

Bent Mostrup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab til godkendelse eller anden foranstaltning.
4. Indkomne forslag. 
5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år

8. Eventuelt.


Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand senest 2 uger før generalforsamlingen.
Såfremt der ikke indkommer forslag fra medlemmerne er dette den endelige dagsorden.