Distriktsbestyrelsen

Formålet med Distriktsbestyrelsen er at have det overordnede ansvar for at arbejdet i Distrikt Syd fungerer, følger vedtægterne, og at der er styr på distriktets økonomi.

Læs mere i kommissoriet her

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Tommy Andersen

Bestyrelsesmedlem

Martin Diemer