Lejligheder på Frederiksbjerg

KFUM og KFUK på Frederiksbjerg ejer to opgange med lejligheder, der lejes ud til unge studerende, som vil engagere sig i vores forening.

Lejlighederne er beliggende på Skt. Anna Gade 47 og Montanagade 48, 8000 Aarhus C.

Der er i øjeblikket ingen ledige lejligheder.

Ledige lejemål slås altid op her på hjemmesiden, på foreningens Facebook og i Facebook-gruppen "KFUM og KFUK boliger til leje i Aarhus".

KFUM og KFUK på Frederiksbjerg udlejer lejligheder for at skabe gode rammer for fællesskabet i foreningen. Inden du søger en af dem, er det vigtigt, at du kender formålet for lejemålene og forventningerne til dig som lejer.

 

Vilkår

Det er et krav, at man er/bliver medlem af KFUM og KFUK på Frederiksbjerg, hvis man ønsker at bo i et af lejemålene. Derved har man også sagt ja til at være en del af livet i foreningen.

Det er ønsket, at det må være en betydningsfuld del af dit liv at bo sammen med andre KFUM og KFUK’ere. Der er fællesspisning hver uge, og derudover er der tradition for et aktivt fællesskab imellem beboerne.

Foreningen ønsker, at der er en rimelig udskiftning blandt beboerne, dels for at så mange som muligt skal have mulighed for at bo og opleve ånden i et foreningshus, og dels for at få nye idéer og kræfter til opgangsfællesskabet.

Det forventes, at du afvikler lejemålet, hvis du ikke vil være aktiv i KFUM og KFUK længere.

Hensigtserklæring

Når du indgår aftale med foreningen om at leje en lejlighed, skal du kunne skrive under på følgende hensigtserklæring:

Formål for lejemål

Lejemålene i tilknytning til KFUM og KFUK på Frederiksbjerg har til formål at være et åbent og aktivt vækstcenter for frivilligt arbejde i KFUM og KFUK på lokalt-, distrikts-, lands- og internationalt plan.

For at formålet kan opfyldes og foreningsånden trives, ønskes det, at beboerne deltager i husets og KFUM og KFUKs aktiviteter.

Lejlighederne er tiltænkt unge studerende eller andre med tilsvarende indkomst. Om I bor sammen som vennepar eller kærestepar er hensigten den samme. I den forlængelse forventer vi som bestyrelse at vedkommende, der har endt sin uddannelse fraflytter lejemålet inden for 6 måneder. Disse forventninger bygger på tanken om, at en løn som færdiguddannet ikke stemmer overens med formålet med lejlighederne og den lave husleje.

Med lejlighedernes lave husleje taget i betragtning ønskes det, at beboere prioriterer tid til frivilligt arbejde i foreningen. Lejlighederne er grundet det gode opgangsfællesskab og de mange muligheder meget eftertragtede og for at få et overblik over tidshorisonterne for lejlighederne, ønsker vi et cirka estimat for, hvor længe I skønner at bo i lejlighederne.

Udmøntning af formål

Lejemålene er tiltænkt unge studerende og andre med tilsvarende indkomst.

Lejemålene er billige i forhold til niveauet i Århus C og kan derved give lejeren mere tid til at deltage aktivt i foreningsarbejde i KFUM og KFUK frem for tidskrævende studiearbejde.

En beboersammensætning med fokus på unge uden børn giver den bedste dynamik og mulighed for et åbent og aktivt opgangsfællesskab, der kan virke som vækstcenter for foreningsarbejdet.

Der tilstræbes løbende udskiftning i lejemålene, og det ønskes på ingen måde, at lejere bliver boende i en lang årrække.

Ved indflytning opfordres lejeren til at underskrive en personlig hensigtserklæring, som underbygger ovenstående formål. Bestyrelsen udfærdiger og reviderer denne hensigtserklæring og opfordres til årligt at følge op på denne hensigtserklæring over for lejerne.

Personlig hensigtserklæring for lejer

Jeg har til hensigt at leve op til ovenstående formål for lejemålet.

Jeg er medlem af KFUM og KFUK på Frederiksbjerg og har til hensigt at være dette i hele perioden for mit lejemål.

Jeg er indforstået med, på opfordring fra bestyrelsen, årligt skriftligt at gøre status på:

Min tidshorisont for lejemålet

Hvordan jeg vurderer mig som et aktiv for KFUM og KFUK og opgangsfællesskabet.

I tilfælde af at min(e) bofælle(r) flytter ud, har jeg til hensigt at finde ny bofælle(r), der passer med ovenstående formål for lejemålet – og derved være med til at fastholde nedenstående beboersammensætning:

Montanagade st., 1. og 2. har en eller to voksne lejere.

Montanagade 3. og 4. fungerer som bofællesskaber med tre voksne lejere (ikke par).

Alle lejemål på Skt. Anna Gade har to voksne lejere.

Bemærkning: Dette papir er ikke at betragte som et juridisk dokument, da dette ikke er muligt jf. lejeloven. Dette er en moralsk hensigtserklæring over for KFUM og KFUK på Frederiksbjerg.