Økonomisk støtte

Det er en vigtig og væsentlig indtægtskilde, at medlemmer og venner af KFUM og KFUK i Herning direkte støtter foreningens økonomi.

Det kan gøres på mange måder, og for nærmere information kan du altid kontakte kassereren eller formanden på formand.herning@kfum-kfuk.dk

Økonomisk støtte indbetales til KFUM og KFUK i Danmark, Valby Langgade 19, 2500 Valby. Penge kan indsættes på giro 84 38 84 75 eller på konto 8075 0000140685 – og husk i rubrikken ”meddelelser til beløbsmodtager” altid at skrive ”Gave 90700 Herning”. I banken skal du bede dem huske at skrive denne meddelelse. Første gang skal du oplyse dit cpr-nummer.

Arv og testamente

KFUM og KFUK hjælper gerne med oprettelse af testamente og betaler advokat-omkostningerne.

Gavebrev

Et gavebrev har stor værdi for os, fordi det sikrer at vi kan forpligte os på faste udgifter flere år frem. Hvis du tegner et gavebrev kan du støtte os og samtidig trække hele din støtte fra i skat.

PBS-ordning

Når du betaler via PBS, Betalingsservice, så kan du hver måned give et overkommeligt beløb – helt automatisk.