Referat stormøde 2022

Hermed referatet fra stormødet 2022

Bestyrelsen