Generalforsamling

Scroll

Som forening er vi forpligtede til at afholde Generalforsamling hvert år. Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer er stemmeberettiget.

Generalforsamlingen i KFUM og KFUK i Odense 2024 afholdes 

Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 18:30-21:30 (ca.) i salen i Munkebjerg Kirke (Østerbæksvej 87, 5230 Odense M).

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 (se vedtægterne), skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen (8. februar 2024).

Se den endelige dagsorden her

Se årsrapport for 2023 og udkast til budget 2024 her

Bestyrelsen sørger for lækker forplejning til fremmødte medlemmer, og af hensyn hertil bedes du senest d. 15. februar 2024 tilmelde dig på generalforsamlingens Facebook-begivenhed eller til bestyrelsen.odense@kfum-kfuk.dk

 

Stormøde 2024 - KFUM og KFUK i Distrikt Fyn

KFUM og KFUK i Distrikt Fyns stormøde 2024 afholdes
Tirsdag d. 19. marts 2024 i Munkebjerg Kirke, Østerbæksvej 87, 5230 Odense M.
I år er KFUM og KFUK i Odense værter for stormødet, og vi vil derfor kraftigt opfordre dig som medlem til at sætte kryds i kalenderen og deltage i demokratiet.
Du vil senere i løbet af første kvartal 2024 modtage en officiel indkaldelse til stormødet fra Distrikt Fyns bestyrelse.