Generalforsamling

Scroll

Som forening er vi forpligtede til at afholde Generalforsamling hvert år. Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer er stemmeberettiget.

KFUM og KFUK i Odenses generalforsamling 2023 afholdes mandag d. 20. februar 2023 kl. 18:30-21:30 (ca.) i Munkebjerg Kirkes lokale, Ø85 (Østerbæksvej 85, 5230 Odense M).

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 (se vedtægterne), skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen (6. februar 2023).

Den endelige dagsorden offentliggøres en uge før generalforsamlingen. 

Af hensyn til mødeforplejning bedes du tilmelde dig generalforsamlingen på mail til bestyrelsen.odense@kfum-kfuk.dk 

Dokumenter