Generalforsamling

Scroll

Som forening er vi forpligtede til at afholde Generalforsamling hvert år. Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer er stemmeberettiget.

KFUM og KFUK i Odenses generalforsamling 2023 afholdes mandag d. 20. februar 2023 kl. 18:30-21:30 (ca.) i Munkebjerg Kirkes lokale, Ø85 (Østerbæksvej 85, 5230 Odense M).

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 (se vedtægterne), skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen (6. februar 2023).

Dagsordenen findes længere nede på siden under "dokumenter". 

Af hensyn til mødeforplejning bedes du tilmelde dig generalforsamlingen på Facebook eller mail til bestyrelsen.odense@kfum-kfuk.dk