Stormøde


Det årlige møde, hvor alle distriktets foreninger mødes for at bestemme fælles interesser, kaldes for "Stormøde". 

2023

Referat for Stormøde 2023

2022 

Referat for Stormøde 2022

2021 

Referat fra Stormøde 2021 

Distriktsbestyrelsens sammensætning

Distriktsbestyrelsen består af tre personer foruden distriktets kasserer. Det blev på Stormøde 2021 besluttet, at distriktets foreninger ”hører sammen” i klynger, når det kommer til sammensætning af distriktsbestyrelsen:

  • KFUM og KFUK i Kjellerup, Thorning og Hinge skal i lige år sende en repræsentant til distriktsbestyrelsen.
  • KFUM og KFUK i Viborg og Skelhøje/Frederiks skal i ulige år sende en repræsentant til distriktsbestyrelsen.
  • KFUM og KFUK i Silkeborg og Skanderborg skal i ulige år sende en repræsentant til distriktsbestyrelsen.

Funktionsperioden er fra ét stormøde og to år frem. Derfor skal de foreninger, der er på valg, være opmærksomme på at finde nye kandidater. Det er op til de foreninger, der hører sammen, at blive enige om, hvem der er deres repræsentant.