AFLYST - Børnehøjskole i Herning - process møde

Møde d. 24.09.2022

Dato og tidspunkt lørdag 24. september 2022 kl. 13:00 -
lørdag 24. september 2022 kl. 15:30
StedBrændgårdvej 18
TILDMELDINGSFRIST torsdag 22. september 2022 Kl. 21:00

Kære medlem 

Vil du være med i processen til opstart af Børnehøjskole i Herning?

Vi indkalder til et process møde lørdag den 24.09. 2022 fra kl. 13.00 - 15.30 på Brændgårdvej 18.

Her får vi besøg af Peter Vittrup fra Amager, som vil orientere om de erfaringer, de har gjort sig på Amager i opstartsfasen med Børnehøjskole.

Program for process mødet:

 • Velkomst v/Linda 
 • Oplæg v/Peter Vittrup 
 • Fælles drøftelser
 • Hvordan kommer vi videre herfra
  • Tidsrammen
  • Nedsættelse af styregruppe
  • Kommissorium
  • Budget og Økonomi 
 • Afrunding af dagen v/Linda 

Undervejs er foreningen vært for et traktement.

Tilmelding til Linda Thorkildsen. Send en mail til lt@kfum-kfuk.dk  eller sms på 5168-8495, senest torsdag den 22.09.

På vegne af ad-hoc udvalg for børnehøjskole i Herning 

Allan Bergholt

Linda Thorkildsen