Husorden

Du kan læse kollegiets husorden her:

Husorden