Kollegiet var beregnet for unge mænd i mesterlære, som her kunne finde et hjem med gensidig forpligtende og kammeratligt kollegieliv.

Kollegiet fungerer nu som bopæl for studerende af begge køn. Bestyrelsen ønsker de gode intentioner fortsat inden for de rammer, som bygningen og økonomien tillader.

Årstal

  • Den 27. november 1954 stiftedes den selvejende institution KFUMs Centralforenings Kollegium
  • Den 12. februar 1955 blevgrundstenen nedlagt, idet Biskop Skat Hoffmeyer, og Viceborgmester H. P. Jensen og bestyrelsens formand indmurede de tre sten.
  • Rejsegildet blev afholdt den 29. juli 1955.
  • Kollegiet stod klar til brug den 1. april 1956.
  • KFUMs kollegium blev indviet ved en stor festlighed den 11. juli 1956