Hensyn og fællesskab

Beboerne i de to kollektiver formulerer selv en husorden, der skal danne rammerne for hvordan fællesskabet bliver stærkt og godt for alle, og som sikrer de hensyn der er nødvendige når man bor sammen. Når der flytter en ny beboer ind skal denne "kontrakt" revurderes i fællesskab.

Herudover er der naturligvis nogle bestemmelser for ejendommen - dette fremgår af lejekontrakterne.

Fællesspisning og fællesindkøb

Det vil være oplagt at afholde fællesspisning i kollektivet, ligesom det vil være praktisk at købe nogle ting ind til fælles brug. Omfanget af dette beslutter beboerne dog selv.

Rengøring af fællesarealer

Beboerne koordinerer rengøring af fællesarealer sammen. Det kan gå på skift - eller hver enkelt beboer kan have sit eget ansvarsområde. Herudover laver beboerne en ordning for indkøb af rengøringsartikler og toiletpapir.