Konsulentprojektets økonomi

Økonomien omkring konsulentprojektet varetages af distriktsbestyrelsen for Trekantens KFUM og KFUK og distrikt trekantens kasserer Kim lind.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte distriktsbestyrelsen eller Kim Lind (kimlind@kfum-kfuk.dk).

Hvorfor er konsulenten vigtig?

KFUM og KFUKs foreninger i Distrikt Trekanten er sammen om at ansætte en konsulent og bidrager med økonomi hertil. Den sidste del af økonomien skaffes gennem personlige gaver fra medlemmer og venner af KFUM og KFUK. Det har vi en god og lang tradition for. Af forskellige årsager er aftalerne om personlige gaver blevet færre over en årrække, og der er nu brug for at få lavet nye aftaler. Konsulenten fungerer som et fantastisk støttepunkt og bindeled mellem aktiviteter og frivillige i distriktet.