Stormøder i Distrikt Trekanten

Scroll

Stormøde 25. maj 2021 kl. 19.00 i Kolding

Referat

Dagsorden

Regnskab: Balance | Resultat

Regnskab for konsulentprojektet

Beretninger

Aktivitetsudvalg

Ungeudvalg

Teenudvalg

Stormøde 29. oktober 2019 kl. 19.00 - 22.00 på KFUM og KFUK i Kolding

Referat

Regnskab 18/19

Budget 19/20

Regnskab 2018 - konsulentprojektet

Formandsberetning

Dagsorden

Ekstraordinært Stormøde 10. september kl. 19.30 på KFUM og KFUK i Kolding

Referat

Dagsorden