Nørre Allé 27 er blevet købt!

Nu kan vi endelig afsløre købet af Nørre Allé 27. Det har været en lang proces, men den 1. maj faldt handlen på plads.

Morten Madsen

Rygterne om en muligt køb af nabobygningen til foreningsbygningen på Nørre Allé har længe svirret blandt foreningens medlemmer. Denne gang talte rygterne sandt. Nørre Allé 27 er nemlig officielt blevet købt den 1. maj. 
Bag købet står 'Den selvejende institution Aarhus KFUM og KFUKs ejendomme (SI)'. SI er en institution, der siden 1970 har ejet og administreret bygningerne i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. Formålet med dette er at generere overskud til KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus samt støtte foreningens arbejde i Aarhus. Og dette formål skal købet af Nørre Allé 27 være med til at understøtte.

 

Baggrunden for købet

SI har igennem en årrække set på mulighederne for at købe Nørre Allé 27, da bygningen har den helt rigtige placering mellem Aarhus Børnehøjskole (Nørre Allé 44) og foreningsbygningen (Nørre Allé 29). Derudover vil bygningen kunne anvendes til boliger for medlemmerne af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus og alternativt til andre foreningsmæssige formål.
Da der i forvejen er en række forskellige boligtilbud til studerende via Kollegiet på Klostertorvet, Thorvaldsensgade samt på Børnehøjskolen, er det tanken, at de 2- og 3-værelses lejligheder på Nørre Allé 27 kan tilbydes til par eller mindre familier. Derudover giver købet af Nørre Allé 27 mulighed for, at der kan arbejdes med en optimering af det samlede grundareal for Nørre Allé 27 og Nørre Allé 29. Det kunne fx være ændring af gårdmiljø, p-pladser, adgangsvej og en mulig udvidelse af foreningslokalerne på Nørre Allé 29. Der vil komme en endelig beslutning om dette i løbet af efteråret.
Med andre ord giver købet af Nørre Allé 27 mange muligheder - både som indtægtskilde og som forbedring af miljøet omkring Nørre Allé 29.

 

En lang proces

Processen omkring købet af Nørre Allé 27 startede for 7-8 år siden, hvor SI henvendte sig til bygningens daværende ejer. Der var en rigtig fin dialog med den daværende ejer, men han var ikke indstillet på at sælge bygningen på dette tidspunkt. Efterfølgende har der været dialog et par gange. Det resulterede i, at SI fik lavet en aftale om, at vi ville blive spurgt først i tilfælde af, at bygningen skulle sælges. I starten af september 2021 blev SI kontaktet, da bygningens ejer havde besluttet sig for at sælge. Efter et par møder samt grundig gennemgang af bygningen blev vi i løbet af efteråret 2021 enige om betingelserne for handlen - Handlen faldt endelig på plads med overtagelse 1. maj 2022.

 

Fakta om bygningen

Nørre Allé 27 har et boligareal på 971 m2.
Der er i alt 12 lejligheder, og de er fordelt på både 2- og 3-værelses lejligheder.

SI vil i dialog med Distriktsbestyrelsen fastlægge den nærmere procedure for udlejningen. Der er lige pt. ingen opsigelser i bygningen. Dermed kan der gå nogle måneder, før det vil være muligt at tilbyde den første lejlighed til medlemmer af KFUM og KFUK i Aarhus. Men vi glæder os til, at vi kan gøre dette.