Rejsetilskud

Medlemmer under KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus kan søge om tilskud til rejser, såfremt turen udmunder i et stykke arbejde, som kommer Distriktet og dets øvrige medlemmer til gode.

Scroll

Eksempler på arbejde som kommer Distriktet til gode kan være foredragsaften, debatmøde, videoblog, fotocollage, input til klubtilbud eller bestyrelse. etc. Herudover kan der også søges om tilskud, hvis ansøger lægger et ekstraordinært engagement i foreningen, f.eks. er aktiv leder eller bestyrelsesmedlem.


Kriterier

Distriktets bestyrelse har besluttet, at der maksimalt kan ydes tilskud på 25% af rejseudgifterne fratrukket tilskud fra anden side og eksklusiv forplejning.

Der kan kun ydes tilskud til medlemmer af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. Distriktets bestyrelse fastsætter det konkrete tilskud på baggrund af din ansøgning.

I behandlingen af din ansøgning lægges der især vægt på din beskrivelse af, hvordan rejsen kommer Distriktet og dets øvrige medlemmer til gode, eller hvordan du yder et ekstraordinært engagement i foreningen.

Brug for hjælp?
Har du brug for hjælp til at tyde tilskudsmulighederne, så er du altid velkommen til at kontakte Distriktets regnskabsmedarbejder, Andreas Rabjerg, på regnskabaarhus@kfum-kfuk.dk

Behandling af ansøgning

Du kan søge om rejsetilskud op til 6 måneder efter rejsen er afsluttet. Det anbefales dog, at du søger forud for tilmelding til rejsen, hvis din deltagelse afhænger af, om du opnår tilskud.

Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt - og senest i forbindelse med næste bestyrelsesmøde, som afholdes den 2. mandag i måneden.

Umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen får du besked på, hvor meget der kan bevilges.

Pengene kommer først til udbetaling efter rejsen er gennemført, og du har indsendt dokumentation for udgifter til regnskabaarhus@kfum-kfuk.dk

Ansøgningsskema | Rejsetilskud

Via dette link kan du udfylde en ansøgning, hvorefter du skal trykke "send" for at videresende oplysningerne til os. Linket finder du her