Ingen ledige værelser

Vi har ingen ledige værelser i kollektiverne, men du er meget velkommen til at sende en ansøgning til kollegiet, hvor vi løbende optager nye beboere.

Søg værelse på kollegiet