Kollektiv for aktive medlemmer af KFUM og KFUK

Det er et krav, at du er/bliver medlem af en lokalforening under KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus, hvis du ønsker at bo i et af lejemålene. Desuden forventes det, at beboere tager aktiv del i foreningslivet. 

Kollektiv for studerende

Beboere i KFUM og KFUKs kollektiver skal være studerende - kun i særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel.
Derfor skal beboerne hvert halve år indsende dokumentation for deres uddannelsesaktivitet på foranledning af udlejer.