Antal delegerede

Foreninger, der er optaget i landsorganisationen inden Landsmødet, er berettiget til at sende delegerede ved mindst 10 medlemmer efter følgende regler:

Foreninger med

  • 10 – 49 medlemmer har ret til 1 delegeret,
  • 50 – 99 medlemmer har ret til 2 delegerede,
  • 100 – 149 medlemmer har ret til 3 delegerede,
    og så fremdeles.


Grundlaget for beregningen af antal delegerede er antallet af kontingentbetalende medlemmer (jf. § 5.1) pr. 31. december året før Landsmødet, samt at organisationsbidrag er indbetalt.

Se oversigt over delegerede i hver forening