Ordbog

Begreber, som du kan møde på Landsmødet

Scroll

Administrationen        

Ansatte i KFUM og KFUK, som står for regnskab, medlemssystem og meget andet

Beretning                            

Hovedbestyrelsens beskrivelse af de foregående to års aktiviteter i KFUM og KFUK

Delegeret                            

Personer fra en forening, som har stemmeret på Landsmøde

Dirigenter                           

De to personer, som styrer Landsmødet

FL                                             

Udvalget for Festivaler og Lejre

Forretningsorden          

De regler, man ved mødets begyndelse bliver enige om at følge under mødet - fx hvem der må gå på talerstolen og hvordan afstemninger foregår.

Forslag                      

Alle foreninger kan indsende forslag til ændringer af KFUM og KFUK's vedtægter, vision, mål eller andre helt konkrete ting

GF                                            

Udvalget for Globale Fællesskaber

HB                                           

Forkortelse for Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelse            

KFUM og KFUK's politiske ledelse. Består af 5 kvinder og 5 mænd. De vælges på Landsmødet og sidder for to år ad gangen (kan genvælges ).

KU                                           

Kristendomsudvalget

LA                                            

Udvalget for Lokale Aktivitetsmiljøer

Landsbevægelsen      

Et andet ord for KFUM og KFUK

Landskontoret            

Beskriver enten KFUM og KFUK's fysiske kontorer placeret i Valby eller de ansatte i KFUM og KFUK, som arbejder i Valby

Landsmøde                       

KFUM og KFUK's øverste myndighed. Det er her retningen for organisationen bliver sat.

Landsudvalg                     

Fem udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen, som varetager forskellige områder (se forkortelserne LA, FL, GF, KU og UU.

Lokalt ansatte            

Ansatte i KFUM og KFUK, som er ansat af en forening eller et distrikt

Organisationsbidrag

Det en lokal KFUM og KFUK-forening betaler til Landsorganisationen for hvert medlem, foreningen har. (Der betales kun for medlemmer over 30 år).

Redaktionsudvalg         

Personer, som på Landsmødet har til opgave at tjekke de forslag, der stilles, så de er formuleret korrekt, når der skal stemmes om dem.

Resolutionsforslag

Forslag til, hvad KFUM og KFUK skal arbejde med, undersøge eller implementere efter Landsmødet (og som ikke umiddelbart koster penge).

Stemmetællere          

Dem som tæller stemmer op ved en afstemning. Til landsmødet er det lokalt ansatte i KFUM og KFUK.

Talerstolen                 

Det sted, hvorfra man kan udtrykke sin holdning til alle deltagere på Landsmødet. Alle har ret til at komme at komme op på talerstolen.

Toårsmål                            

Beskrivelse af de områder, som KFUM og KFUK særligt vil fokusere på de kommende to år.

Udtalelser                          

Forslag til, hvad KFUM og KFUK skal mene noget om.

Udviklingskonsulenter 

Ansatte i KFUM og KFUK, som understøtter forskellige områder og foreninger

Udviklingspuljen            

KFUM og KFUK's egen pulje af penge, som kan søges af foreninger i KFUM og KFUK, der ikke selv har pengene til en ny og vigtig aktivitet.

UU                                           

Udvalget for Uddannelse og Udvikling

Vedtægter                          

De regler, der beskriver, hvad KFUM og KFUK's formål er og hvordan organisationen fungerer.

World Council                  

Et verdensrådsmøde, hvor alle verdens YMCA's bliver enige om den fremtige retning. Svarer til Landsmødet, bare for alle YMCA's i verden. Afholdes hvert fjerde år. Sidste gang (2022) var det i Danmark.

Ændringsforslag             

Forslag til ændring af et forslag, der er stillet. Forslag skal stilles 7 uger før Landsmødet, men ændringsforslag kan stilles helt frem til lørdag morgen på Landsmødet.