Tilmedling er lukket

Hvad vil det sige at sidde i Hovedbestyrelsen?

Hvilken retning skal KFUM og KFUK bevæge sig i?

 • Hvordan støtter vi lokalforeningerne bedst?
 • Hvordan skal vi prioritere vores penge?
 • Og hvordan skaber vi den bedst mulige sammenhæng mellem det lokale, nationale og globale niveau?

Det er spørgsmål som disse, Hovedbestyrelsen forholder sig til.
 

Hør tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer fortælle om arbejdet:


Facts om Hovedbestyrelsen (HB)

 • Består af fem kvinder og fem mænd.
 • Vælges af Landsmødet for to år ad gangen.
 • Man kan højst være med i Hovedbestyrelsen i otte år.
 • Opgaven er at lede landsbevægelsen mellem landsmøderne.
 • Hovedbestyrelsen holder fem møder om året - typisk fra fredag aften til lørdag middag, forskellige steder i landet.
 • Hvert HB-medlem er kontaktperson til et landsudvalg. Hvordan dette udmøntes i praksis aftales med udvalgsformanden.
   

Klassiske forbehold … og hvorfor de ikke behøver at betyde et nej til Hovedbestyrelsen

Jeg har ikke tiden lige nu…

 • Hovedbestyrelsesarbejdet tager tid, men ikke mere tid end mange andre frivillige opgaver som fx klubleder eller lokalt bestyrelsesmedlem. 

Det har jeg vist ikke forstand på…

 • Du skal hverken have årtiers erfaring med bestyrelsesarbejde eller en lang uddannelse i budgetter eller personalejura. Men du skal have visioner for KFUM og KFUK, lyst til at finde løsninger og lyst til at sætte dig ind i nye sider af KFUM og KFUK.

Det lokale arbejde er det vigtigste for mig…

 • Det lokale arbejde er det vigtigste for KFUM og KFUK, men sammenhængen mellem det lokale, nationale og globale er også meget vigtig. Der er brug for folk med forskellige erfaringer i Hovedbestyrelsen, og det er særligt afgørende, at den konkrete erfaring fra KFUM og KFUK’s lokale aktiviteter bringes med ind til bordet.