Tilmedling er lukket

Opstillede kandidater

Camilla Bøgelund

Opstillet af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby
27 år
Kommunikations- og engagementsrådgiver i CISU - Civilsamfund i Udvikling
Sidder p.t. i Hovedbestyrelsen

Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg er meget stolt over at have været en del af hovedbestyrelsen i 2020 og 2021. Vi har i fællesskab taget mange vigtige beslutninger om f.eks. KFUM og KFUK’s eksterne kommunikation, politiske profil og om at sige et stort og rungende JA til at nå nye og flere børn og unge gennem Fairhuset. Alle de beslutninger får indflydelse på vores organisation i de kommende år, og det vil jeg gerne stille mig til rådighed for at være med til at følge til dørs.

I KFUM og KFUK har jeg været alt fra internationalt engageret i Y-Glocal, til redaktør på Markant og nabo på kollegiet. Men vigtigst af alt har jeg været glad for og stolt over vores gode fællesskab.

Noget af det vigtige for KFUM og KFUK i de kommende år er at vi fortsat arbejder målrettet på at være mere inkluderende og nå ud til flere børn og unge.

Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve at de kan arbejde for en bedre verden, være sig selv, gøre en forskel for andre og tro på Gud. Som det er formuleret i KFUM og KFUK's nye kommunikationsbudskaber.

Caroline Schjødt-Pedersen

Opstillet af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby
24 år

Helle Elmholdt

Opstillet af Martin H. Thomsen, KFUM og KFUK i Aarhus Midtby, Henriette Lynderup Kirkeskov, KFUK og KFUM i København, Peter Vittrup, KFUM og KFUK på Amager, og Mathias Sebastian Rasmussen samt de øvrige delegerede fra KFUM og KFUK i Odense
37 år

Holger Thusholt Lauritsen

Opstillet af KFUM og KFUK i Asp med støtte fra KFUM og KFUK i Thisted og KFUM og KFUK i Nr. Nissum
47 år
Driftsleder i biogasbranchen

Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi KFUM og KFUK er så vigtige i det kirkelige landskab, derfor vi jeg gerne bidrage med mine kompetencer og erfaringer i HB.

I KFUM og KFUK har jeg været i kredsbestyrelse, klubleder, HB (i nullerne) mm.

Noget af det vigtige for KFUM og KFUK i de kommende år er, at bevare de lokale foreninger, de skal føle at HB lytter og forstår dem! At vi fører toårsmål ud i livet.

Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve vedkendende, lyttende og forstående voksne.

Kenneth Hoffmann Mikkelsen

Opstillet af KFUM og KFUK på Frederiksbjerg
31 år
Socialpædagog/Diakon ved er socialpsykiatrisk botilbud i Aarhus kommune
Sidder p.t. i Hovedbestyrelsen 

Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi de seneste år, hvor jeg har være med i Hovedbestyrelsen, har vi været igennem mange store arbejdsopgaver og projekter som f.eks. Fairhuset. Jeg vil gerne være med i endnu er periode fordi jeg stadig syntes der ligge et spænende og vigtig arbejde i de projekter vi har sat i gang og samtidig være med til at se på fremtiden for KFUM og KFUK.

I KFUM og KFUK har jeg været ... Jeg vil næsten gå så vidt og sige at jeg har prøvet at være med i det hele. Jeg har været med fra jeg var barn til nu. De seneste 10 år har jeg haft min gang i Aarhus og det KFUM og KFUK-liv, der er i byen. Det har taget mig forbi distriktsbestyrelsen, lokal2lokal og fairbar for at nævne nogle af de steder, jeg har været med. 

Noget af det vigtige for KFUM og KFUK i de kommende år er, at vi skal afspejle den hverdag vi lever i med vores aktiviteter lokalt, nationalt og global. Det lyder som gammel vin på nye flasker, men vigtigheden i dette er stadig utrolig relevant.

Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve at de er seje, unikke og kan være sig selv. De skal kunne opleve aktiviteter der afspejler KFUM og KFUK's værdier og igennem dette blive inspireret.

Klaus Videbæk

Opstillet af KFUM og KFUK i Aalborg
33 år

Kristine Strunge

Opstillet af KFUM og KFUK på Frederiksbjerg
28 år

 

Martin Hejlskov Thomsen

Opstillet af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby
29 år
Sidder p.t. i Hovedbestyrelsen (som formand)

Mie Baunwall Brander

Opstillet af KFUM og KFUK i Aalborg
33 år

Morten Ahle

Opstillet af KFUM og KFUK i Skjern, Astrup og Rækker Mølle
33 år

Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg ønsker at være med til at sætte retning for KFUM og KFUK i Danmark. Jeg har stor passion og interesse for børn og unge, og mit fokus vil helt sikkert være på, hvordan vi som organisation kan være med til at løfte børn og unges trivsel.

I KFUM og KFUK har jeg været engageret - som deltager, børnelejrleder, teenlejrleder, efterskolefestivaludvikler, udvalgsmedlem og formand i udvalget for festivaler og lejr samt lokalbestyrelsesmedlem og formand i Skjern.

Noget af det vigtige for KFUM og KFUK i de kommende år er at vi skal være kendt for at booste børn og unges livsmod - dermed er vi et attraktivt værested.

Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve at de er helt perfekte for de har masser af fejl. Og de skal opleve inkluderende fællesskaber med fokus på trivsel, tillid og tilgivelse.

Randi Vestergaard

Opstillet af KFUM og KFUK i Silkeborg
37 år
Efterskolelærer på Silkeborg Efterskole og kandidat i pædagogisk sociologi
Sidder p.t. i Hovedbestyrelsen 

Jeg vil gerne være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg brænder for KFUM og KFUK's formål! Kernen i vores arbejde er at være en levende og relevant børne-og ungdomsorganisation, der møder børn og unges behov og giver dem livsmod og handlemuligheder i forhold til tro og samfund. 

I KFUM og KFUK har jeg været fire år i Hovedbestyrelsen - de seneste to år som næstformand.
Inden da har jeg siddet fem år i Udvalget for Uddannelse og Udvikling.
Jeg er opvokset i organisationen og har haft min barndom i KFUM og KFUK i Frederiks/Distrikt Hærvejen. Som ung har jeg været medlem i KFUM og KFUK i Bording/Distrikt Midtjylland og som voksen i Aarhus og nu i KFUM og KFUK i Silkeborg. 

Noget af det vigtige for KFUM og KFUK i de kommende år er, 1) At modsvare stigende mistrivsel med KFUM og KFUK's forpligtende fællesskab, hvor "vi" er større end "jeg" og hvor tro er et nærværende og relevant svar på de udfordringer vi møder. 2) At fastholde vores lokale forankring og hjælpe lokalforeninger til at skabe levende aktiviteter og stærke fællesskaber til glæde for alle børn og unge. 3) At værdsætte og anerkende frivillige. Frivillige er hjertet i KFUM og KFUK's arbejde og grundlaget for, at vi kan udleve vores formål. 

Børn og unge skal i KFUM og KFUK opleve at de kan tro på Gud, være sig selv, gøre en forskel for andre og arbejde for en bedre verden.