Tilmelding åbner d. 20 maj 2022 kl. 06:00

Indsend forslag

Indsend forslag

Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 9, skal indsendes skriftligt til Hovedbestyrelsen senest syv uger før Landsmødet, dvs. senest d. 23. september 2022.

Forslag indsendes via formular, som kommer her på siden senere (send alternativt til nd@kfum-kfuk.dk). 

Forslag skal forinden være behandlet og vedtaget på foreningens generalforsamling, medmindre generalforsamlingen har bemyndiget foreningsbestyrelsen til at indsende forslag.

Indsend resolutioner og udtalelser

Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet under dagsordenens punkt 10 (Behandling af resolutioner og udtalelser), og som ikke har økonomiske konsekvenser for landsorganisationen, kan indleveres til Landsmødets dirigenter jf. den på mødet vedtagne forretningsorden.

Kandidater til Udviklingspuljen

Kandidater indsendes via formular (kommer senere).

Råd og vejledning

Du er meget velkommen til at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk, hvis du ønsker råd og vejledning.