Tilmedling er lukket

Indsend forslag

Scroll

Indsend ændringsforslag

Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 9, skulle være indsendt skriftligt til Hovedbestyrelsen senest syv uger før Landsmødet.

Men delegerede kan komme med ændringsforslag til de indsendte forslag. 

Forslag skal forinden være behandlet og vedtaget på foreningens generalforsamling, medmindre generalforsamlingen har bemyndiget foreningsbestyrelsen til at indsende forslag.

Indsend resolutioner og udtalelser

Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet under dagsordenens punkt 10 (Behandling af resolutioner og udtalelser), og som ikke har økonomiske konsekvenser for landsorganisationen, kan indleveres til Landsmødets dirigenter jf. den på mødet vedtagne forretningsorden. Det foreslås, at man indsender via disse formularer:

 

Kandidater til Udviklingspuljen

Kandidater indsendes via denne formular:

Råd og vejledning

Du er meget velkommen til at skrive til redaktionsudvalg@kfum-kfuk.dk, hvis du ønsker råd og vejledning.