Sammen finder vi fremtidens løsninger

YMCA tror på unge, og på at vejen til bæredygtige løsninger går igennem youth empowerment.

På YMCA World Council ønsker vi at skabe et rum, hvor vores og kommende generationer kan blive hørt, og hvor vi kan handle på de udfordringer, som optager os allermest. 

Det er vores ansvar at invitere alle unge med, når de svære diskussioner skal tages og løsninger skal findes. Hvis vi sammen lærer om fællesskab, ligeværd og demokrati, får vi de redskaber, vi har brug for, når det for alvor bliver vores tur. Og det er vores tur nu!

På YMCA World Council vil vi særligt have fokus på at udvikle lokale løsninger indenfor fire områder; sundhed, ungdomsbeskæftigelse, civilsamfunds-engagement og klima, som er de områder, der ifølge os udfordrer unge mest verden over.

 

“Empowering young people to co-create solutions for resilient communities”

Fælles for YMCA-foreninger over hele verden er, at vi har stort fokuser på at udvikle os, så vi bliver relevant for børn og unge i forhold til trosliv og samfundsliv.

I løbet af World Council afholder vi derfor Co-labs, hvor vi sammen udforsker og udvikler løsninger på nogle af udfordringer, som vi er fælles om i YMCA og KFUM og KFUK. Her kan du eks. blive klogere på, hvordan du engagerer unge mennesker til at blive gode forenings  aktive medborgere i samfundet, styrker unges mentale helbred, udvikler nye og relevante lokale aktiviteter etc.

Du kan opleve Co-Labs inden for fire emner:

  • Social – Community & Well Being First
  • Economic – Meaningful Future of Work
  • Environmental – A Sustainable Planet
  • Political – A Just World

Det kunne fx være at arbejde med, hvordan KFUM og KFUK’s aktiviteter støtter unges mentale helbred, om vi skal gøre noget anderledes og hvad det kræver af os, som forening. Det kunne være at arbejde med, hvordan KFUM og KFUK fællesskaber er rummelige og mangfoldige og samtidig med et tydeligt værdigrundlag. Det kunne være at arbejde med, hvordan YMCA og KFUM og KFUK bidrager til en grønnere omstilling og bevidsthed.

Temaer stemmer overens med YMCA's Vision 2030, og hvordan vi sammen kan aktivere visionen og dets 12 strategiske mål. Det kunne fx være, hvordan det vil se ud i praksis for vores foreninger, hvilke udfordringer og muligheder ligger foran os, og hvordan vi konkret kan opnå vores mål med fokus på praktiske løsninger.