Netværksmøder

I den kommende tid afholder vi en række netværksmøder på tværs af distriktets mange aktiviteter og lokalforeninger med det formål at videndele på tværs. Netværksmøderne er målrettet frivillige, der sidder med enslydende opgaver i forskellige sammenhænge.

Scroll