Aarhus for Ukraine

Aarhus for Ukraine er et partnerskab mellem KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus og to lokale YMCA-foreninger i henholdsvis Lviv og Lutsk. Begge foreninger ligger i det vestlige Ukraine.

Scroll

Kort om partnerskabet

I 2013 indgik KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus partnerskabsaftaler med to lokale YMCA-organisationer i hhv. Lviv og Lutsk i det vestlige Ukraine. Partnerskabsprojektet kaldes for Aarhus for Ukraine, fordi det foregår på lokalt niveau. Helt fra begyndelsen har vi haft fokus på gensidig inspiration, relations-opbygning, udveksling, leadership training, at deltage på hinandens camps og festivaler - og ikke mindst at styrke de ukrainske YMCAs både i form af økonomi, frivilliges kompetencer, youth empowerment, demokrati og transparent ledelse.

Aarhus for Ukraine-projektet passer under verdensmålene 16 og 17, som er fred, retfærdighed og stærke institutioner samt partnerskab for handling.
Du kan læse mere om verdensmålene her.

Nødhjælp til Ukraine

Ruslands invasion i februar 2022 ændrede arbejdet til et mere rendyrket fokus på nødhjælp i form af indsamling af både penge og ting, som sendes til Ukraine. Dog har YMCA Lviv stadig gang i ambitiøse kulturprojekter, som virkelig giver adgang til nye partnerskaber og fundraising for dem.

Siden invasionen begyndte er det lykkedes os - alt regnet med - at få indsamlet, fundraiset og doneret mere end en million kr. til YMCA Lviv - penge som er gået til nødhjælp, diverse aktiviteter for internt fordrevne børn og unge, hjælp til soldaterne ved fronten, træning og hjælp til frivillige i YMCA Lviv samt juridisk vejledning af frivillige og andre NGOer, som er aktive i Ukraine mm.

Læs her, hvordan du kan støtte.

Baggrund for partnerskabet

Aarhus for Ukraine-projektet opstod på baggrund af en (nu tidligere) strategi fra YMCA's Verdensbevægelsen, kaldet “Wake the sleeping Giant”, som tog fat i den skævhed, som der findes mellem de forskellige landes YMCA's, hvor nogle er bedre stillet end andre.
Danmark er et eksempel på dette, da vi har en god økonomi og - endnu vigtigere - en stærk civilsamfundskultur.
Visionen "Wake the sleeping Giant" var således en fælles opgave for alle YMCA's: De stærke organisationer hjælper de mindre veletablerede med at blomstre op og få fodfæste. Derfor har KFUM og KFUK i Distrikt således finansieret tre årslønninger samt kontorfaciliteter til YMCA Lviv siden 2017.
I denne artikel på altinget.dk kan man læse lidt mere om baggrunden for Local2Local-partnerskabet.

Vores partnere

Her kan I læse lidt mere om vores partnerorganisationer:

YMCA Lutsk
YMCA Lviv

Tidligere projekter i Aarhus for Ukraine-projektet:

Styregruppen i Aarhus

Aktiviteterne og samarbejdet koordineres af Aarhus for Ukraine's styregruppe:

  • Morten Stensig Sørensen, formand
  • Emil Kviesgaard
  • Maja Sønderby
  • Ester Old Jensen

Hvis du er interesseret i at være med, kontakt Morten på mss@kfum-kfuk.dk 

Ukraines historie

Efter Sovjetunionens fald var Ukraine efterladt med en tung historisk ballast, som stadig påvirker den proces, der handler om at skabe et stærkt og organiseret civilsamfund. I fredstid forsøgte YMCA Lviv og YMCA Lutsk at opbygge og vedligeholde en organisation af frivillige kræfter, som ønskede at gøre en forskel. De konkrete indsatser indebar især sommerlejre for børn fra dårligt stillede familier og sprogcafe med fokus på at lære engelsk.

I efteråret 2021 stod YMCA Lviv bag opførelsen af operaen “Ukraine - Terra Incognita” med fokus på det ukrainske folks historie, prøvelser og stærke folkesjæl. Operaen var kulminationen på lang tids arbejde og blev modtaget med rosende anmeldelser. Operaen blev opført i operahuset i Lviv. Du kan ses videoen her. OBS: Forestillingen begynder ved 12:15 i videoen.

Ukraines historie

Artikler og historier vedrørende Aarhus for Ukraine-projektet