Tilmedling er lukket

Program for Landsmødet 2022

Scroll

Fredag d. 11. november

 • 17:00 Check-in
 • 18:30 Adgang til mødesalen
 • 19:00 Landsmødet begynder
 • 19:20 Hovedbestyrelsens beretning for 2021-22
 • 20:30 Kaffe
 • 21:00 Præsentation af ansatte og gæster
 • 21:10 Afrapportering vedr. arbejdet i YMCA Executive Committee v/ Malene Bentsen Laursen
 • 21:15 Fairhuset v/ Gritt Rhinstrøm og Øivind Landmark
 • 22:00 Aftensang
 • 22:15 Natmad, live-musik, brætspilscafé, workshop for forslagsstillere

Lørdag d. 12. november

 • 07:00 Morgenmad
 • 08:30 Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag, resolutioner og udtalelser
 • 09:00 Morgenandagt
 • 09:15 Opsamling på World Council 2022
 • 09:40 Behandling af indsendte forslag
 • 10:30 Kaffepause
 • 11:00 Præsentation af Landsudvalg
 • 11:25 Hilsner fra Y's Men og Unitas Rejser
 • 11:35 Årsregnskaber for 2020 og 2021
 • 12:15 Frokost
 • 13:30 Vores globale fællesskaber
 • 13:50 Behandling af toårsmål
 • 14:45 Toårsmål kick off
 • 16:00 Kaffe + tur til stranden
 • 16.45 Netværk 
 • 17:45 Pause + tid til egne møder
 • 18:00 Salg af drikkevarer ved restauranten
 • 18:45 Festmiddag m. dinnertalks
 • 21:15 Underholdning v/ underholdningsteamet fra Wonderful Days 2021
 • 22:15 Live-musik, bar og lækkerier ved standene, brætspilscafé
 • 23:15 Højskolesang

Søndag d. 13. november

 • 07:00 Morgenbuffet + udtjekning i receptionen
 • 09:00 Fastsættelse af organisationsbidrag og vedtagelse af budgetter for 2023 og 2024
  Seneste frist for opstilling af kandidater til UdviklingsPuljen og Hovedbestyrelsen
 • 09:30 Behandling af resolutioner og udtalelser
 • 10:00 Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen og Udviklingspuljen
 • 10:30 Kaffe + valg til Hovedbestyrelsen og Udviklingspuljen
 • 11:00 Gudstjeneste med deltagelse af Fællesklang Odense og Fællesklang Vejle
 • 12:15 Frokost
 • 13:30 Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen
 • 13:50 Behandling af resolutioner og udtalelser (fortsat)
 • 14:35 Eventuelt
 • 14:50 Landsmødet afsluttes
 • 15:00 Kaffe i foyeren