Tidligere landsmøder

2022

Landsmødet vedtog bl.a. nye toårsmål og øget organisatorisk fokus på YMCA Ukraine

 

2020

Landsmødet vedtog nye vedtægter for KFUM og KFUK samt supplerende dokumenter om teologisk basis, lederuddannelse og samværspolitik

 

2018

Landsmødet besluttede, at KFUM og KFUK skal forhold sig til FN's Verdensmål, at der skal arbejdes på at få YMCA’s Verdensrådsmøde til Danmark i 2022 og at organisationsbidraget nedsættes til 0 kr. for medlemmer under 30 år

 

2016

Landsmødet vedtog en ny formålsparagraf for KFUM og KFUK. Derudover blev der vedtaget et nyt velkomstmedlemskab for unge under 30 år med landsmødefastsat kontingentsats og 16-års valgbarhed blev vedtaget.

 

 

2014

Landsmødet vedtog nye aktivitetsprofiler (lokale aktivitetsmiljøer, festivaler og lejre og globale fællesskaber), nedsatte organisationsbidraget og besluttede at kontingentopkrævning af alle medlemmer fremover sker fra Landskontoret

 

 

2012

Landsmødet vedtog Vision 2025

 

2010

Landsmødet nedsatte "Fremtidsforum" og besluttede at afprøve nye samarbejdsmuligheder med FDF

 

2008

Landsmødet vedtog at hæve aldersgrænsen for eventmedlemskab til 29 år og at muligheden for afholdelse af Ung Uge hvert år skulle undersøges

 

2006

Referat af dette møde skal findes ...

 

2004

Landsmødet vedtog at ledere skal underskrive en skriftlig lederaftale, at foreninger skal tilstræbe at sende mindst én delegeret under 30 år til landsmøderne og at medlemmer til Hovedbestyrelsen vælges for to år ad gangen i stedet for fire år

 

2002

Landsmødet besluttede at starte projektet DO IT og vedtog udtalelser om Palæstina-Israel konflikten samt om Unge og folkekirken

 

1878

Det blev besluttet at oprette KFUM i Danmark