GF - Klima

Som internationalt engagerede har vi naturligvis ambitioner for vores grønne aftryk på verden.

Scroll

Globalt udsyn med omtanke

Som en del af en verdensomspændende bevægelse ser vi de globale fællesskaber som en stor del af vores identitet – og derfor er det også en del af vores kerneaktiviteter at bringe børn og unge fra hele verden sammen. 

Det gør vi for at børn og unge kan få et globalt udsyn, kan bygge broer til andre dele af verden og lære at samarbejde på tværs. 

Samtidig med at vi synes, det er vigtigt at mødes på tværs, er vi også fuldt ud bevidste om, at det ikke tjener vores planet i form af den udledning af drivhusgasser, der følger med at rejse. 

Netop derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi gør hvad vi kan. 

Det handler både om at reducere vores forbrug mest muligt, samtidig med at skabe en bevidsthed hos frivillige og rejsedeltagere om konsekvenser og muligheder af vores rejse på forskellige parametre. 

Derfor har vi både ambitioner om at rejse mere klimavenligt samt at blive mere bæredygtige i vores mødeaktiviteter. 

Det betyder blandt andet, at vi: 

  • Som udgangspunkt rejser med offentlig transport inden for landets grænser
  • Tilstræber at servere plantebaseret mad til udvalgsmøder 
  • Aldrig bruger engangsservice af plastik 
  • Prøver at minimere forbruget af papir og andet, som smides ud efter et møde, og bruger i stedet f.eks. whiteboards eller projektor
  • Prioriterer lokalt og bæredygtigt producerede fødevarer 
  • Drikker vand fra hanen og ikke fra plastikflasker 
  • Prioriterer at rejse langs jorden i Europa (og som hovedregel altid til vores nabolande), selvom det kan være mere omkostningsfuldt i tid og penge
  • Flyver direkte hvis muligt
  • Altid kompenserer med Gold Standard for vores rejser