Samværspolitik

KFUM og KFUK's samværspolitik består af samværsregler og beskrivelser af god samværskultur.

Samværspolitik

KFUM og KFUK følger lovgivningen vedrørende regler for samvær med børn og unge, herunder "Skolelærerparagrafen" og underretningspligten. Vi har derudover vedtaget en samværspolitik, der består af samværsregler og beskrivelser af god samværskultur. Du finder begge dele nedenfor.

Frivillige i KFUM og KFUK

Alle vores frivillige tilbydes kurser i blandt andet pædagogik og lederskab.

intranettet kan du som frivillig læse, hvordan du skal forholde dig til KFUM og KFUK's samværspolitik. Du kan også læse mere  i Tryghed og trivsel i foreningen.

 

Samværsregler

Arrangementer i KFUM og KFUK i Danmark, hvor målgruppen er børn og unge under 18 år, er alkoholfrie.

Til arrangementer, hvor målgruppen ikke er børn og unge, vil voksne over 18 år nogle gange kunne købe alkohol.

Børn og unge behandles respektfuldt. Det betyder, at frivillige udviser særlig omtanke ved brug af billeder og/eller optagelser af børn og unge. Derfor tager vi ikke billeder eller optager video, der kan virke stødende og krænkende for personerne på billedet.

Når du deltager i et arrangement hos KFUM og KFUK kan KFUM og KFUK bruge billederne til intern og ekstern PR fremadrettet. Gør fotografen opmærksom på, at du ikke skal fotograferes, hvis du ikke ønsker det.

Billeder taget af KFUM og KFUK's fotografer bliver samlet på vores billedarkiv. Ønsker du, at et billede herfra fjernes, skal du kontakte kommunikation@kfum-kfuk.dk  

Til arrangementer kan du opleve, at KFUM og KFUK deler billeder og video, som ikke ligger i vores billedarkiv, på Instagram Story og Snapchat.

KFUM og KFUK kræver en ren børneattest for alle frivillige, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 18 år. Hvis en person ikke har en børneattest, suspenderes denne person som frivillig i KFUM og KFUK, indtil en ren børneattest fremsendes. 

Alle børneattester skal indhentes på ny hvert tredje år.

Læs om anmodning af børneattest

Euforiserende stoffer tolereres ikke i KFUM og KFUK.

Krænkelser af enten fysisk eller psykisk karakter er vi forpligtet til at handle på, og vi underretter forældrene og/eller andre relevante parter afhængig af krænkelsens karakter.

Til arrangementer i KFUM og KFUK, hvor målgruppen er børn og unge, etableres afsidesliggende udeområde til rygning. 

Personer under 18 år ryger og indtager ikke nikotinholdige produkter i KFUM og KFUK regi.

Den seksuelle lavalder er 15 år i Danmark, men i foreningsregi er det strafbart, at frivillige indleder et intimt forhold med unge under 18 år. Det fremgår af straffelovens § 223:

"Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år." 

Det er også strafbart, at frivillige har anden seksuel forhold end samleje med personer, som de er frivillige for. Det fremgår af straffelovens § 225.

KFUM og KFUK er omfattet af underretningspligten i servicelovens § 154:

"Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen."

Den frivillige laver en mundtlig eller skriftlig underretning til kommunen, hvis vedkommende bliver opmærksom på et sådant forhold.

Drejer det sig om forhold i KFUM og KFUK, kan man ydermere forvente, at den frivillige orienterer bestyrelsen i foreningen, hovedbestyrelsen eller landsorganisationen. Begrundet mistanke underrettes til de sociale myndigheder, og oplevede overgreb meldes til politiet.

Samværskultur

I KFUM og KFUK ønsker vi at skabe en god samværskultur. Det gør vi ved at have respekt for hinandens grænser i forhold til blandt andet mobning, sociale medier og sprogbrug.

KFUM og KFUK samles på tværs af generationer til aktiviteter og refleksion. Vi skaber blandt andet det trygge fællesskab igennem sjov og hygge, og der er plads til både knus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse, hvis der er behov for det.

I KFUM og KFUK taler vi med respekt til og om hinanden, og skaber plads til forskellige holdninger og livssyn.

Alle i KFUM og KFUK kan sige fra, hvis grænser overskrides. De frivillige skaber rum, hvor børn og unge tør sige fra.

KFUM og KFUK accepterer ikke mobning og opfatter det, som tegn på et uhensigtsmæssigt miljø, der kan skyldes faktorer i de grupper, børnene indgår i.

Alle børn og unge skal være med i fællesskabet. Frivillige reagerer, hvis der opstår mobning.

Opstår der mobning handler de frivillige respektfuldt over for alle implicerede parter og hjælper det uhensigtsmæssige miljø i en bedre retning. Forældre bliver orienteret og inddraget som et led i at løse mobningen.

KFUM og KFUK følger de almindelige aldersgrænser for brug af eks. Instagram, Facebook, Snapchat etc.

Vi er opmærksomme på, hvordan unge interagerer på sociale medier, og går i dialog  med dem, hvis der opstår behov for hjælp med at rammesætte online samvær.

I KFUM og KFUK tilstræbes det, at mindst to frivillige er til stede. Det betyder, at der er flere frivillige, når der afholdes aktiviteter, arrangementer og kommunikeres med børn og unge på sociale medier. Det gør vi for at nedbringe risikoen for 'grooming', som er det, der ofte sker i tiden forud for en krænkelse af et barn. 

Ved at være to frivillige eller flere, sikrer vi de mest trygge rammer for såvel frivillige som børn og unge.

Er du frivillige, så kan du på KFUM og KFUK's Intranet læse, hvordan du skal forholde dig til samværsreglerne, og finde redskaber til at arbejde med samværspolitikken.

Læs om samværspolitikken på Intranettet