Vi mener

 
Emner, som KFUM og KFUK i Danmark har en særlig holdning til og særligt handler på.

Vores vision er at møde de behov, som børn og unge har, og styrke deres livsmod og handlemuligheder. Vi har fokus på at skabe aktiviteter, hvor børn og unge kan være sig selv og opleve, at de er gode nok, som de er. 
 

Frivillighed er en stærk identitet og et stærkt fundamentet for KFUM og KFUK. Vi mener, at frivillighed er en måde at være til på, som er præget af lyst, engagement og mening.
 

Gennem ligeværdige partnerskaber med YMCA og YWCA i andre lande bliver børn og unge i KFUM og KFUK globale medborgere og mærker, at de er en del af et international fællesskab i verdens største børne- og ungeorganisation. I et mangfoldigt fællesskab med andre fra hele verden lærer vi af hinanden på tværs af grænser og udvider vores horisonter.

KFUM og KFUK er imod de åbenlyse brud på de basale menneskerettigheder, som sker under Israel/Palæstina-konflikten. Vi støtter KFUM og KFUK's verdensforbunds initiativer for fred og retfærdighed i Palæstina og Israel. Det er KFUM og KFUK's opfattelse, at livet er helligt, og at drab ikke kan forsvares, og at den primære årsag til voldsudgydelserne er den lange israelske besættelse. Volden er en konsekvens af besættelsen, og ikke omvendt.

Globale medborgere

Israel/Palæstina-konflikten

 • Åbent brev til regeringen: Anerkend Palæstina
  KFUM og KFUK's Palæstina netværk har sendt et åbent brev til regeringen, der opfordrer til, at vi i Danmark anerkender Palæstina som en selvstændig for derved at muliggøre fredsforhandlinger mellem Palæstina og Israel.

 • Åbent brev til Folketinget: Stop køb af israelske våben
  KFUM og KFUK's Palæstina netværk har sendt et åbent brev til Folketinget, der opfordrer til at stoppe med at købe israelske våben.

 • Instagram-Opslag: Israel og Palæstina mangler i statsministerens nytårstale
  Vores tanker er hos vores venner i Palæstina, og vi er stadig mere oprørte over den manglende politiske vilje til at finde holdbare løsninger.
 • Beslutning: KFUM og KFUK i Danmark vil arbejde for at den israelske besættelse af Gaza, Vestbredden og Østjerusalem ophører, og at Palæstinenserne får deres egen stat i disse områder, hvor Østjerusalem bliver Palæstinas hovedstad. Vi støtter det arabiske fredsinitiativ og vi bakker op om FN’s resolutioner 194, 242, 338, 1397 og 1402. (Landsmødebeslutning fra 2002).

 • Debatindlæg: Hvad er kristen zionisme?
  Enhver teologi, som legitimerer Israels besættelse af Palæstina, forvandler evangeliet til en forbandelse for palæstinenserne.

 • Debatindlæg: Biskops underskrift mod israelsk annektering er modig og ansvarsfuld.
  Hvad gør regeringen for at beskytte de kristne menigheder, og hvad gør man for at sikre international lov i de palæstinensiske områder?

 • Rejse: Journey for Justice
  Siden 2000 har vi sendt unge medlemmer til Vestbredden for at deltage i den internationale solidaritetsrejse Journey for Justice.

 • Landsmødebeslutning: KFUM og KFUK's officielle holdning til Palæstina

Øvrigt:

 

Vi arbejder for, at børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Det mener vi er værdifuldt for alle. Ud fra et kristent udgangspunkt møder vi børn og unge med budskabet om, at de har uendelig værdi, har potentiale og altid allerede er elsket.

For os er kristendom en måde at være til på, for hinanden og for verden. 
 

Lande over hele verden oplever konsekvenser af klimaforandringerne, som vil have uoprettelige konsekvenser for kommende generationer, hvis ikke vi handler nu.

I KFUM og KFUK oplever børn og unge netop, hvordan det lokale og globale hænger sammen, og hvordan de kan tage bæredygtige valg i deres lokalsamfund.

Med afsæt i den kristne skabelsestanke har vi en særlig motivation for at passe på kloden, og de mennesker, der bor på den. Samtidig giver kristendommen os et håb op om, at det ikke er for sent at gøre noget.

I KFUM og KFUK oplever børn og unge ligestilling mellem kønnene. Det gælder eksempelvis i de politiske beslutninger, hvor der både i Hovedbestyrelsen og i lokale bestyrelser tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Samtidig oplever børn og unge, at KFUM og KFUK bruger sin stemme som en del af verdens største kvindebevægelse, YWCA, til at sætte fokus på den ulighed mellem kønnene, der ses overalt i verden.

Ud fra et kristent menneskesyn mener vi, at alle mennesker er skabt lige, og at kærligheden i alle forhold er en gave fra Gud. Argumentet herfor er den kærlighed og respekt for det enkelte menneske, som vi møder, når vi læser Bibelen ud fra et helhedssyn.
 

 • Beslutning: Ud fra et kristent menneskesyn og et bibelsk helhedssyn mener vi, at homoseksuelle er ligeberettigede som medlemmer, ledere og ansatte (Hovedbestyrelsesbeslutning fra 2005).

 • Beslutning: Alle præster er velkomne i KFUM og KFUK og bliver brugt som præster uanset deres kønsidentitet.

 • Beslutning: Valgfrihed ved brug af titler i KFUM og KFUK. Det er op til den enkelte, hvad man ønsker at titulere sig med i sin rolle som forperson/formand/forkvinde for Hovedbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper i KFUM og KFUK.

 • Vedtægter: Kvoter i KFUM og KFUK’s Hovedbestyrelse sikrer, at der er lige mange kvinder og mænd i Hovedbestyrelsen, og at formandskabet altid består af en kvinde og en mand.

 • Artikel: YWCA World Council - derfor er vi med
  KFUM og KFUK er en del af YWCA - verdens største kvindebevægelse - der arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

 • Facebook-opslag: Som en del af verdens største kvindebevægelse har KFUM og KFUK et ansvar for at sætte kvinde-, pige- og ligestillingssager på dagsordenen
  Den 8. marts markerer KFUM og KFUK kvindernes internationale kampdag på sociale medier ved at fortælle om vores arbejde i YWCA.

 • Facebook-opslag: Copenhagen Pride er en festdag
  Ud fra et kristent menneskesyn mener KFUM og KFUK, at kærligheden er en gave fra Gud.

Børn og unge oplever et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til at møde andre fra lokalmiljøet, der har en anden baggrund eller tro end en selv.
 

Børn og unge lærer i KFUM og KFUK, at de har en stemme i demokratiet - både når det gælder vores eget foreningsdemokrati i lokalbestyrelser og hovedbestyrelsen, men i høj grad også i det lokale og nationale demokrati i Danmark. Det er desuden unge, der leder arbejdet med at tage vigtige beslutninger, når KFUM og KFUK deltager i internationale delegationer.

Børne- og ungeinddragelse i organisationen

 

Unges inddragelse nationalt og internationalt