Landsudvalg

Hovedbestyrelsen har nedsat fem landsudvalg, der arbejder med KFUM og KFUK’s strategi og vision. Tre af udvalgene står for det strategiske arbejde med organisationens kerneaktiviteter, der beskrives under overskrifterne Lokale aktivitetsmiljøer, Festivaler og lejre samt Globale fællesskaber. Derudover arbejder to udvalg strategisk med henholdsvis Uddannelse og udvikling samt Kristendom.

Læs mere om udvalgene eller find alle udvalgsmedlemmer på intranettet for frivillige.

Filter
5 Ansatte

Anne Hjul Lybke

Forperson

Kristendomsudvalget

53 57 19 98

annehjul@kfum-kfuk.dk

Lea Jeberg Slot

Formand

Udvalget for Lokale Aktivitetsmiljøer

24 49 20 77

lea@kfum-kfuk.dk

Louise Damholt Markusen

Formand

Udvalget for Uddannelse og Udvikling

23 67 76 26

louise@kfum-kfuk.dk

Rigmor Sams

Formand

Udvalget for Festivaler og Lejre

fl@kfum-kfuk.dk

Robert Østergaard

Forperson

Udvalget for Globale Fællesskaber

28 26 30 23

robert.oestergaard@kfum-kfuk.dk