Landsudvalg

Hovedbestyrelsen har nedsat fem landsudvalg, der arbejder med KFUM og KFUK’s strategi og vision. Tre af udvalgene står for det strategiske arbejde med organisationens kerneaktiviteter, der beskrives under overskrifterne Lokale aktivitetsmiljøer, Festivaler og lejre samt Globale fællesskaber. Derudover arbejder to udvalg strategisk med henholdsvis Uddannelse og udvikling samt Kristendom.

Læs mere om udvalgene eller find alle udvalgsmedlemmer på intranettet for frivillige.

Filter
6 Ansatte

Anne Hjul Johannessen

Forperson

Kristendomsudvalget

53571998

annehjul@kfum-kfuk.dk

Christine Utoft

Forperson Globale Fællesskaber

27124780

utoft@kfum-kfuk.dk

Ingen formand

Udvalget for Festivaler og Lejre

fl@kfum-kfuk.dk

Klaus Videbæk

Formand

Uddannelse og udvikling

60548913

klausbv@kfum-kfuk.dk

Lea Jeberg Slot

Formand

Lokale aktivitetsmiljøer

24492077

lea@kfum-kfuk.dk

Peter Hald Vestergaard

Forperson Globale Fællesskaber

50497673

phald@kfum-kfuk.dk