Om vores partnere

Scroll

Hvorfor globale partnerskaber?

Vi er en organisation med mange ressourcer, og vi er af den overbevisning, at når vi har ressourcerne til at skabe forandring, er det naturligt for os at engagere os i det arbejder, som vores søsterorganisationer rundt om i verden udfører for at skabe en retfærdig og bedre verden for alle. 

Vi ser på verden og engagerer os med udgangspunkt i et kristent fundament. Kristendommen er båret af håb for hele verden – og fra håb udspringer handling. Helt fra kristendommens første pulsslag har det kristne håb brudt de grænser ned, som mennesker opstiller overfor hinanden. Derfor er kristendommen grænseløs både geografisk og i sit væsen. Det kristne håb er meget mere end et budskab. Det er en måde at leve på. Det er at handle ud fra håb. For hinanden og for verden. Uden den slags handling stopper kristendommens puls i verden. 

Børn og unge er helt centrale for at kunne ændre fremtiden, og vi tror på, at vi med udgangspunkt i ”Youth Empowerment” kan være med til at give børn og unge handlemuligheder både hjemme i Danmark og ude i verden. Internationale projekter er nemlig med til at skabe relationer, hvor børn og unge får mulighed for at se effekterne af en fælles indsats for at gøre verden bedre.

Ligeværd og bæredygtig udvikling

I KFUM og KFUK arbejder vi med to typer relationer; partnerskab og samarbejde. Og hvor en række formelle ting adskiller disse to typer relationer fra hinanden er alle relationer karakteriseret af 5 kerneværdier: 

  • Kristendom og religionsmøde
  • Ligeværdighed 
  • Verdensmålene 
  • Bæredygtig udvikling 
  • YMCA og YWCA-strategierne 

Det er vores ambition, at det globale arbejde i KFUM og KFUK er med til at give alle medlemmer mulighed for at indgå i et globalt fællesskab. 

Vi ønsker i fremtiden at skabe endnu mere sammenhæng mellem de internationale aktiviteter og de temaer og emner, som er særligt i spil nationalt og lokalt. Vi ønsker at vise, hvordan YMCA og YWCA på verdensplan er relevante ind i børn og unges liv og hverdag, og at udfordringerne ofte minder om hinanden, selvom de ydre omstændigheder kan være forskellige.

Synes du det lyder spændende og kunne du være interesseret i at være med som frivillig i GF, skal du holde øje med vores frivilligopslag.