Aleneforældrekursus

Scroll

Vi afholder hvert år i påskens første dage et kursus for aleneforældre uden børn, hvor der fokuseres på muligheden for bare at være og tage imod, mens netværket opbygges og udbygges.

Et fællesskab for aleneforældre, der er blevet alene af den ene eller anden grund. Her kan du møde ligesindede, der kender til nogle af de samme problemstillinger som dig. Her er plads til alle, hvad enten man lige har mistet og står midt i krisen – eller om man er kommet videre, og ser fremad mod livets nye muligheder.

Vi skaber rum til sammenhold og fordybelse med gode muligheder for at trække sig og kigge ind i sig selv. Det hele kulminerer i festaftenen torsdag, hvor der traditionen tro er en stemningsfyldt midnatsgudstjeneste.

Kontakt