Billede af: Christian Blom-Bloch

Lokalt

Forandrings- og Fryshuse kommer til Danmark

Hovedbestyrelsen har truffet en stor beslutning om, at KFUM og KFUK skal være nationale værter for Forandrings- og Fryshuse i Danmark.

Sara Amos Olsen

På baggrund af et grundigt forarbejde som blandet andet har involveret en studietur til Sverige og Norge har en enstemmig Hovedbestyrelse på sidste Hovedbestyrelsesmøde truffet en stor beslutning om at sige ja til en partnerskabsaftale med Fryshuset i Sverige og Forandringshuset i Norge, fortæller Martin Hejlskov Thomsen, formand for KFUM og KFUK.

Fryshuset spurgte i foråret KFUM og KFUK i Danmark om at være ‘national vært’ og samarbejdspartner i Danmark.

Fryshuset er oprindeligt et svensk koncept, der for fem år siden blev gennemarbejdet til en norsk kontekst, hvor det fik navnet Forandringshuset. Det norske koncept er en integreret del af KFUK og KFUM i Norge og har på få år opnået enorm succes. I dag er der cirka ti Forandringshuse i Norge.

Når konceptet om et hus for børn og unge skal oprettes i Danmark, bliver det med de nødvendige omskrivninger fra den svenske og norske model, så konceptet passer til en dansk kontekst. Det betyder blandt andet, at der skal findes et navn til det danske Forandringshus.

Bruger en tydelig metodik

Noget af det, der ligger bag Forandringshuset og Fryshusets store succes er, at de bruger en tydelig metodik.

Både Fryshuset og Forandringshuset arbejder med en klar og tydelig metode til at svare på børn og unges behov i forskellige lokale kontekster. Vi håber på, at vores partnerskab med dem vil bidrage til vores vision om at nå flere og nye målgrupper, forklarer Martin Hejlskov Thomsen.

 Det danske hus kan både etableres i byer, hvor KFUM og KFUK allerede er til stede, men der kan også komme huse i byer, hvor børn og unge endnu ikke møder KFUM og KFUK’s aktiviteter.

Gritt Rhinstrøm bliver projektchef

Til at løfte opgaven er der afsat midler til at ansætte en projektchef fra 1. januar 2022. Gritt Rhinstrøm vender tilbage til KFUM og KFUK for at stå i spidsen for det danske Forandringshus  efter to år som leder i KFUM’s Sociale Arbejde.

Jeg glæder mig til at komme tilbage i KFUM og KFUK som ansat og ikke mindst til at stå i spidsen for et så stort og meningsgivende projekt, siger Gritt Rhinstrøm.

 

Gritt Rhinstrøm har tidligere arbejdet som konsulent for Globale Fællesskaber, og er i dag formand for World Council styregruppen. Hendes store berøringsflade i  KFUM og KFUK kommer til at spille en central  rolle, når hun skal integrere konceptet i Danmark, så det bliver en integreret del af KFUM og KFUK’s værdigrundlag og organisation.

Der ansættes derudover en fundraiser fra den 1. april, der skal være med til at sikre ekstern funding.

Relatererde artikler

Se alle artikler