Billede af: Charlotte Hyldgård-Danielsen

Fairhuset

Svensk og norsk succes til Danmark:

KFUM og KFUK skal være nationale værter for Fryshuse og Forandringshuse

Gritt Rhinstrøm

I starten af 2021 landede en invitation i KFUM og KFUK’s mailbox fra Fryshuset Sverige, der er Sveriges største ungdomsorganisation. En invitation til at være nationale værter for Fryshuset i Danmark – og dermed en invitation til at nå mange flere unge, end vi når i dag. Efter en grundig proces sagde Hovedbestyrelsen i november et stort JA TAK: “Konceptet tager udgangspunkt i værdier, som i høj grad ræsonnerer med vores eget værdigrundlag og som taler ind i vores vision om at nå flere og nye målgrupper,” siger Martin Hejlskov Thomsen, formand for KFUM og KFUK.

Hvad er et dansk Fryshus/Forandringshus?

  • Fysiske mødesteder for unge i alderen 13-25 år.
  • En metoder, der vedholdende spejler unges behov, interesser, tro og drømme.
  • Huse fyldt med aktiviteter besluttet og skabt af unge.
  • I Norge og Sverige spænder aktiviteterne fra skaterparks, musikstudie og bordtennis til fritidsjobs, ledertræning og caféliv.
Konceptet har potentialet til at bringe KFUM og KFUK til nye højder. så vi i fremtiden bliver dén førende børne- og unge-organisation i Danmark.

Beslutningen betyder et tæt samarbejde med Fryshuset Sverige og Forandringshuset i Norge, der er en integreret del af KFUK-KFUM i Norge. På få år har konceptet opnået stor succes i Norge, hvor man i dag når 15.000 nye unge om året i 10 Forandringshuse. Den norske udvikling er en stor inspiration for den danske beslutning: “Konceptet har potentialet til at bringe KFUM og KFUK til nye højder. At vi i fremtiden bliver dén førende børne- og unge-organisation i Danmark. En holdningsaktør, der er svær at komme uden om, fordi vi er helt tæt på unges virkelighed, og formår at forbinde handling med holdning,” siger Gritt Rhinstrøm, projektchef . “Jeg er særligt inspireret af det insisterende og vedholdende fokus på altid at møde børn og unges behov, selvom behovene forandrer sig over tid,” siger Martin Thomsen.

Igang med at finde det danske koncept

Opgaven er nu at finde det danske take på konceptet, så det passer til en dansk sammenhæng. “Vi skal stå på skuldrene af alt det gode KFUM og KFUK er – og lægge nye lag på, hvor vi er modige nok til at tage nye metoder i brug og bringe os selv derhen, hvor vi tilbyder åbne fællesskaber for alle unge,” siger Gritt Rhinstrøm. Blandt andet skal der snart findes et dansk navn til husene. Tanken er, at husene både kan etableres i byer, hvor KFUM og KFUK allerede er til stede, men der kan også komme huse i byer, hvor børn og unge endnu ikke møder KFUM og KFUK’s aktiviteter.

Hvad er de næste skridt?

  • Finde det danske navn
  • Indgå en partnerskabsaftale med Fryshuset og Forandringshuset.
  • Udvikle et dansk koncept, der balancerer fælles retning lokal frihed. 

Jeg er nysgerrig på mere information

Relatererde artikler

Se alle artikler