Kristendom

Reconnect: Genopdag troen, dig selv og naturen

KFUM og KFUKs kristendomsudvalg (KU) har udviklet et nyt kristendomskursus, kaldet Reconnect. Det er målrettet unge, der savner mere viden om kristendom, eller måske mangler et lille puf til at genfinde tro og åndelighed som en rigdom og ressource i hverdagen.

Morten Stensig Sørensen, Kristendomskonsulent

Kursus med nærvær, eftertanke og sanselighed

Reconnect bliver en kursusweekend med en perfekt blanding af undervisning, naturoplevelser og nærvær. Målet er, at deltagerne får mere basisviden om tro og kristendom, mens der samtidig er plads til nærvær, eftertanke og sanselighed. Fx vil en del af programmet være en vandring i Guds underfulde natur for at genopdage dens rigdom og værdi, og der vil også være plads til at dyrke fællesskabet i form af bålhygge, fællessang og saunagus.

Forperson for kristendomsudvalget, Anne Hjul Lybke, fortæller om Reconnect:

“I KU oplever vi, at mange efterlyser mere viden om kristendom og tro, og det ser vi som en af vores kerneopgaver de næste år. Derfor vil Reconnect være noget, vi prioriterer højt i de kommende år.

Samtidig kan vi som landsudvalg se, at KFUM og KFUK er på vej ind i en spændende tid, hvor vores medlemmer vil have mere forskellige forudsætninger i forhold til KFUM og KFUKs kirkelige ståsted. På den måde er Reconnect også KUs bidrag til, at vores medlemmer kan dykke ned i, hvad kristendom er for noget, og hvad det betyder for vores liv og vores fællesskab.”

Naturen som grundlæggende element

Det første Reconnect-kursus finder sted på Himmelbjerggården, der er et nyt kursus- og inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Det er et sted med stærke værdier, som bestræber sig på at indrette dagligdagen på en måde, som er mere i sync med naturen, og samtidig laver lækker mad og skaber gode rammer for fordybelse og fællesskab.

Med Reconnect får naturen lov til at skabe rammen for samtaler omkring tro og kristendom. Fordi vi som mennesker har brug for at mærke forbundetheden - både til naturen og til det åndelige. Unge i Aarhus efterspørger konkrete steder at mødes omkring tro. Det er det behov, vi vil imødekomme. Jeg glæder mig til en weekend med store snakke, naturoplevelser og masser af fællesskab. Randi Vestergaard | Udviklingskonsulent - KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Naturen og vores forhold til den er tænkt ind som et grundlæggende element i Reconnect. For det første fordi det skaber trivsel og giver ro at være i naturen. Vi skal væk fra skærme og hverdagens larm og ud, hvor der er ro til at samle sig og lade sanserne åbne sig. For det andet fordi naturen er noget vi skal genopdage på et dybere plan. Den klima- og bæredygtighedskrise, som verden står i, er grundlæggende en åndelig krise, fordi vi har mistet forbindelsen til naturen. Der er behov for at genopdage vores forbundethed med naturen og værdsætte den som en rigdom i vores liv og som noget vi selv lever af og skal passe på.

Det er tanken, at Reconnect vil blive arrangeret og afholdt i samarbejde med lokale kræfter, og derfor er det første Reconnect-kursus for medlemmer i hhv. Distrikt Aarhus, Syd og Trekanten. Det næste Reconnect vil være for medlemmer i nogle andre distrikter, og sådan vil det rykke rundt i landet. 

 

Hvad du bør vide..

  • Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år.
  • Der gives mellem 75 og 100% kursusstøtte til Reconnect, afhængigt af hvilket distrikt, du er medlem i.
  • Hvis du vil vide mere om Reconnect, kan du kontakte kristendomskonsulent, Morten Stensig Sørensen på tlf. 21444180 eller mss@kfum-kfuk.dk

Relatererde artikler

Se alle artikler