Historien bag

KFUM og KFUK's historie går tilbage til 1878. Fokus var fra begyndelsen at forstå og hjælpe ungdommen, og samfundsansvar og diakoni har alle årene været en naturlig del af bevægelsen.

Scroll

1844

YMCA stiftes i London

Young Men’s Christian Association (YMCA) blev stiftet af George Williams i London d. 6. juni 1844. Og allerede i 1855 blev der afholdt et møde i Paris, hvor Pariser-basis blev vedtaget, hvilket lagde grunden til verdensorganisationen YMCA.

"The Young Men’s Christian Associations seek to unite those young men who, regarding Jesus Christ as their God and Saviour according to the Holy Scriptures, desire to be His disciples in their doctrine and in their life, and to associate their efforts for the extension of His Kingdom amongst young men".

Se video om George Williams

1878

KFUM stiftes i Danmark

Kristelig Forening for Unge Mænd (KFUM) begyndte under navnet ”Ynglingeforeningen i København” i sommeren 1878, hvor fem unge mænd fra Københavns Indre Mission begyndte at mødes i Sct. Johannes Kirke på Nørrebro.

Den 16. september 1878 på et møde med Københavns Indre Missions bestyrelse blev KFUM stiftet med 31 medlemmer.

KFUM’s første formand blev pastor Vilhelm Schousboe, som fokuserede på, at foreningen måtte tage hensyn til menneskets væsen for at tilfredsstille ungdommen. Derfor arrangerede foreningen også oplysende foredrag og kurser.

Foreningen var i høj grad betinget af den industrielle revolution og bevægelsen fra land til by. KFUM’s succes afspejledes i, at KFUM i de første årtier af 1900-tallet omtaltes som den fjerde retning inden for folkekirken. De andre tre var Indre Mission, grundtvigianismen og Kirkeligt Centrum.

1884

KFUM indtræder i YMCA

KFUM trådte i 1884 ind i YMCA uden at undertegne Pariser-basis, da der i forbundet herskede uklarhed om fortolkningen af denne. Efter verdenskonferencen i 1888, hvor stemmeretten for KFUM’s delegation blev anfægtet, trådte Danmark ud af YMCA, da Danmark ikke ville tilslutte sig kravet om medlemsrettigheder for troende fra alle kirkesamfund. Først i 1899 kom KFUM med igen ved at forhandle sig frem til, at danske foreninger kunne nægte medlemskab for unge tilhørende sekteriske samfund.

1902

KFUK stiftes i Danmark og indtræder i YWCA

På initiativ af sygeplejer Karen Petersen stiftedes den første ”Kristelig Forening for Unge Piger” (KFUP, i starten kaldet ”Pigeforeningen”) i Vejle i 1883. I 1902 ændrede KFUP navn til ”Kristelig Forening for Unge Kvinder” (KFUK), da ordet pige blev forbundet med tjenestepige og derudover bragte foreningen sig ved navneskiftet i overensstemmelse med Young Women’s Christian Association (YWCA), som de indtrådte i samme år. KFUK blev i perioden 1900-1940 meget populært blandt unge kvinder, blandt andet fordi KFUK samarbejdede med andre kvindeorganisationer som Dansk Kvindesamfund.

1920

"At de alle må være ét"

Det teologiske grundlag for KFUM og KFUK's arbejde blev i vid udstrækning lagt af bevægelsens første generalsekretær Olfert Ricard (1872-1929). Han anså det som KFUM’s opgave at forstå og hjælpe, så ungdommen kunne udvikle sig til gode kristne og gode borgere.

Hermed grundlagde Ricard bevægelsens fokus på at tolke evangeliet ind i unge menneskers eksistens - ud fra deres problemstillinger.

KFUM og KFUK har igennem historien engageret sig i økumenisk arbejde, som det ses ved KFUM’s første motto: ”At de alle må være ét”.

Samfundsansvar

Derudover tog KFUM og KFUK del i de samfundsmæssige problematikker som eksempelvis kvindekampsarbejde og fredsbevægelser, da man i foreningen så samfundsansvar og diakoni som en naturlig del af det at være en kirkelig forening. I 1950’erne kom særligt KFUM og KFUK’s generalsekretær Orla Møller til at sætte dagsordenen med sine udtalelser om, at KFUM og KFUK ikke skulle give faste, etiske råd, men i stedet lære de unge at tage stilling til omverdenen.

Ud af KFUM og KFUK voksede mange forskellige foreninger. Her kan bl.a. nævnes KFUM’s Soldatermission (1889), KFUM-spejderne (1910), De Unges Forlag (1914 - i dag Eksistensen), KFUM’s Sociale arbejde (1918), KFUK-spejderne (1919 - i dag De Grønne Pigespejdere (1919) og Unitas Rejser (1948).

Læs mere om de forskellige foreninger her.

1976

Sammenslutning af KFUM og KFUK

Indre Mission og KFUM og KFUK arbejdede fra begyndelsen tæt sammen, og KFUM og KFUK blev betragtet som Indre Missions ungdomsarbejde.

I 1976 slog KFUM i Danmark og KFUK i Danmark sig sammen til KFUM og KFUK i Danmark, hvorved foreningen blev omkring dobbelt så stor. Dog havde de to foreninger i lang tid arbejdet tæt sammen.

1978

Bruddet med Indre Mission

Den 12. december 1978 stoppede samarbejdet mellem KFUM og KFUK og Indre Mission efter uenighed om ansættelse af fraskilte i KFUM og KFUK.

Til trods for bruddet fortsatte samarbejdet mellem de foreninger, og derfor består mange efterskolers bagland i dag både af Indre Mission og KFUM og KFUK.

I dag

KFUM og KFUK i dag

I dag har KFUM og KFUK i Danmark foreninger over hele landet.

På verdensplan har YMCA vokset sig til verdens største ungdomsbevægelse med over 50 millioner medlemmer, mens YWCA betragtes som verdens største kvindenetværk.

Kronologisk oversigt 1844-1979

6. juni 1844
Young Men’s Christian Association (YMCA) stiftes i London af George Williams.

17. september 1853
Foreningen for den Indre Mission stiftes.

1855
Møde i Paris med vedtagelse af Pariserbasis.
YWCA stiftes i England af Emma Robarts.

13. september 1861
Kirkelig Forening for den indre Mission stiftes.

1865
Københavns Indre Mission stiftes.

Sommeren 1878
YMCA’s Verdenskonference i Genève.

16. september 1878
Kristelig Forening for unge Mænd (KFUM) i København stiftes.

28. november 1883
Kristelig Forening for Unge Piger (KFUP) stiftes i Vejle.

1897
Danmarks Kristelige Gymnasiaster (DKG) stiftes.

1902
KFUP ændrer navn til Kristelig Forening for unge Kvinder (KFUK).
KFUK bliver medlem af YWCA (28. juli).

1945
KFUM og KFUK meldes ind i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

1969
Oprettelse af Fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

11.-14. maj 1972
KFUM indstillede på Lands- og delegeretmødet, at KFUM og KFUK blev lagt sammen. Dette blev dog stemt ned.

27.-30. maj 1976
Det blev vedtaget på lands- og delegeretmødet, at KFUM og KFUK blev et Fællesforbund.

12. december 1978
Samarbejdet mellem KFUM og KFUK og Indre Mission ophører.

8. marts 1979
Oprettelse af Indre Missions Ungdom.

 

KFUM og KFUK’s Familiestamtræ

1889
KFUM’s Soldatermission

1906
Ungdommens Vel

1910
KFUM spejderne

1914
Unitas Forlag (De unges forlag, i dag Eksistensen)

1918
KFUM’s Sociale Arbejde
KFUM Idræt

1919
KFUK spejderne

1947
KFUK’s Sociale Arbejde
Y’s Men Region Danmark

1948
Unitas Rejser

1982
Samarbejdsaftale mellem KFUM og KFUK i Danmark og Y’s Men International Region Danmark