Landsudvalg

Hovedbestyrelsen har nedsat 5 landsudvalg af frivillige, der arbejder med KFUM og KFUK’s strategi og vision. Her kan du læse om udvalgenes ansvarsområder og se kontaktoplysninger.

Scroll

KFUM og KFUK’s fem landsudvalg er med til at sikre, at vi er en dynamisk og levende organisation, der arbejder ud fra vores vision om at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både tros- og samfundsliv.

Læs herunder mere om de enkelte udvalg.

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af aktiviteter med henblik på at styrke lokale aktivitetsmiljøer i KFUM og KFUK.

Udvalget for Lokale aktivitetsmiljøer har bl.a. ansvar for:

 • at inspirere til foreningsaktiviteter og nye tilbud, der er præget af relevans og åbenhed.
 • at gøre fællessang, Ten Sing og musik til en endnu tydeligere del af vores særpræg.
 • at udvikle og udbrede åbne familieaktiviteter.
 • at støtte den fysiske og aktivitetsmæssige udvikling af foreningshuse.
 • at afholde en årlig Netværksdag for bestyrelser.

Desuden varetager udvalget kontakten til Aleneforældre-udvalget og Kvindeligt Voksenarbejde.

Skriv til udvalget på la@kfum-kfuk.dk

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af festival- og lejraktiviteter i KFUM og KFUK.

Udvalget for Festivaler og lejre har bl.a. ansvar for:

 • at vurdere behovet for nye typer festivaler og lejre.
 • at der for hver festival/event udarbejdes et kommissorium, der beskriver dets formål, profil, målgruppe, organisering, rammerne for samarbejdet på tværs af landsudvalgene og en fremtidsretttet evaluering.
 • at udvikle og forstærke festival- og lejr traditionen i KFUM og KFUK.
 • at der udvikles, planlægges og afvikles en række festivaler og lejre: 
  • Wonderful Days (hvert andet år).
  • Børnefestival (hvert andet år).
  • Efterskolefestival (hvert år).
  • Familiefestival (så ofte som der er behov og ressourcer til det)
  • flere Børnebørn- og bedsteforældre lejre (jf. Toårsmål 2020-22)
 • at holde kontakt til udvalgene for familielejrene, Børnebørn- og bedsteforældrelejre og Landsstævne for voksne
 • at være sparringspartner, erfaringsopsamler og vidensdeler ift lejre lokalt og regionalt – f.eks. børnesommerlejre, børnebørn- og bedsteforældrelejre, teenlejre og teensommerlejre.

Skriv til udvalget på fl@kfum-kfuk.dk

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af internationale/globale aktiviteter i KFUM og KFUK.

Udvalget for Globale fællesskaber har bl.a. ansvar for:

 • at integrere og synliggøre det globale arbejde lokalt og nationalt i stigende grad.
 • at implementere partnerskabsstrategien, hvor KFUM og KFUK’s internationale partnerskaber og samarbejder er beskrevet, og at der løbende sikres, at partnerskaber vurderes og udvikles inden for denne ramme.
 • at synliggøre og udvikle tilbud om globale fællesskaber, som foreninger, klubber, skoler og enkeltmedlemmer kan engagere sig i.
 • at sikre ligeværdig inddragelse af YWCA og YMCA-identiteten i KFUM og KFUK
 • at uddele midler i henhold til retningslinjerne for ”Solidaritets-10’eren” samt at oplyse om, hvad midlerne uddeles til.
 • at koordinere og forvalte det internationale engagement i forhold til YMCA og YWCA både globalt, europæisk og nordisk.

Skriv til udvalget på gf@kfum-kfuk.dk

Udvalget skal sørge for uddannelse af frivillige og udvikling af foreninger.

Udvalget for Uddannelse og Udvikling har bl.a. ansvar for:

 • at tilbyde kurser til organisationens unge og frivillige, der styrker dem i de opgaver og udfordringer, de møder i relation til deres rolle og opgave i KFUM og KFUK.
 • at udvikle frivillige ledere ved at styrke dem i kendskabet til børn og unges virkelighed og tilbyde værktøjer til at møde deres behov.
 • at videreudvikle InFri, så det bliver fuldt implementeret og brugt lokalt, samt at gennemføre og udvikle MOVE og Kursus XX.
 • at styrke arbejdet for at skabe tryghed og trivsel i alle KFUM og KFUK’s aktiviteter, herunder at implementere den aktuelle samværspolitik. 
 • at styrke unges brug af deres demokratiske rettigheder, herunder ’Brug din stemme’-aktiviteter i forbindelse med landsmøde i 2022.
 • uddannelse af bestyrelser
 • at tilbyde hjælp til lokalforeninger, som efterspørger udvikling inden for temaer som omfatter UUs område (bestyrelsesudvikling, udvikling af frivillige, sparring på værktøjer som lokale frivillige savner)
 • at udvikle relevant uddannelse til og understøtte netværk for lokale frivilligansvarlige.

Skriv til udvalget på uu@kfum-kfuk.dk

Kristendomsudvalget skal sørge for udvikling og koordinering af forkyndelsesarbejdet i KFUM og KFUK.

Kristendomsudvalget har bl.a. ansvar for:

 • at sætte en klar og synlig dagsorden for kristendom internt i organisationen ved at udvikle nye ESSENS-elementer til at styrke kristendomsforståelsen blandt frivillige og medlemmer.
 • at samarbejde med foreningerne og de øvrige udvalg om dannelsen og ledertræningen af de frivillige ledere, så de opnår en grundlæggende forståelse af organisationens formål og vision, bl.a. på lederkurser og forberedelseskurser i forbindelse med festivaler og lejre.
 • at tage initiativ til, at der skabes mere refleksion lokalt om kristendom og dens betydning for et menneskeliv anno 2020-2022. 
 • at medtænke samarbejdet mellem KFUM og KFUK og Folkekirken ift de børn og unge, der er en del af Folkekirkens aktiviteter 
 • at stimulere og kvalificere en samtale i organisationen om dåb og dåbspraksis i relation til lederskab i KFUM og KFUK.
 • at udvikle materialer med fokus på børn og teenagere jf. toårsmål 2 B.
 • at inspirere foreningerne til nye og forskelligartede måder at invitere børn og unge ind i Troens Rum.

Skriv til udvalget på ku@kfum-kfuk.dk