Billede af: Laura Vammen Damgaard

Uddannelse

Move udvikler lederkompetencer

Move er KFUM og KFUK’s nye lederuddannelse, hvor 16 engagerede unge får oplevelser som vil udvikle, deres personlighed og lederkompetencer. Fortrolighed, nærvær og tryghed i vægtes højt.

Lærke Staunstrup Kjær

Første møde

Det første Move-holds første møde blev afholdt i slutningen af november 2020 på Børnehøjskolen i Aarhus. Weekenden blev skåret ned til et dagsmøde grundet de daværende corona-restriktioner. Trods omstændighederne og den begrænsede tid blev det en succesfuld debut for uddannelsen. De 18 friske deltagere blev udsat for en masse uventede aktiviteter, teori og stof til eftertanke. Første mødes tema var ‘identitet og fællesskab’, som teorilektionerne også omhandlede.

Lærer at være gode ledere

De unge blev undervist i, hvordan man som leder er opmærksom på alle og alles behov. Som leder har man et stort ansvar for at skabe en god måde at være sammen på. Derudover var der fokus på, at deltagerne i første omgang lærte hinanden at kende og fik skabt relationer mellem deltagerne internt, men også mellem movere og mentorer. Og selvfølgelig også at få skabt nogle gode, udfordrende og måske uforglemmelige aktiviteter. Deltagerne vil også få en udfordring, som de skal løse fra mødegang til mødegang, mens de er i kontakt med deres mentorgruppe på en messenger-tråd.

Corona-hensyn

Selvom første møde var meget påvirket af corona-tiltagene på flere punkter, viste de fem mentorer ansvarlighed i forberedelsen og deltagerne ligeså. Mødet var oprindeligt planlagt til at foregå over tre dage, men blev til en lang dag med et tætpakket program. Mentorerne stod for at øse mad op, og alle movere modtog deres egen spray fyldt med håndsprit. Forhåbentlig kan de fremtidige møder udføres som først planlagt!

Move fortsætter

Denne omgang er første gang Moveuddannelsen bliver afholdt, men ikke den sidste. Så længe der stadig er friske ansøgere, kan vi forvente nye kurser i fremtiden med samme formål: At give unge et rum til personlig udvikling, udvikling som leder og et stærkt fællesskab med afsæt i den kristne tro.

Relatererde artikler

Se alle artikler