Billede af: Magnus Najbjerg

Kristendom

Fortællinger i Sand

Nyt materiale skaber rum for at børn og voksne sammen kan gå på opdagelse i Bibelens fortællinger og tilegne sig et mere flydende sprog om tro og eksistens.

Morten Stensig Sørensen, KFUM og KFUKs kristendomskonsulent

I Ny Testamente fremhæver Jesus nogle små børn som forbilleder i tro. Han vender endda det hele lidt på hovedet ved at sige, at voksne skal blive som dem. Så i forhold til tro, er det nærmere de voksne, der mangler noget, eller som skal genfinde noget, som børnene er rige på. Børn er selvstændige, åndelige væsener fra fødslen af - helt i forlængelse af det menneskesyn, vi i KFUM og KFUK bygger på: Body - mind - spirit. Børn har tilmed en iboende intuitiv erkendelse af Gud/det guddommelige, inden nogen har fortalt dem om det. Denne intuition mister man lidt, når man bliver voksen.

Fortællinger i Sand tager Jesus’ fremhævelse af barnet på ordet. Det sigter mod, at børn tilegner sig et sprog for denne iboende åndelighed, og at voksne og børn kan lære af hinanden. Mange materialer om kristendom er baseret på voksen envejskommunikation. Fortællinger i Sand går en anden vej: Børn er ligeværdige og lyslevende trosfæller for voksne.

Kvinde laeser katalog 'fortaellinger i sand'

Konceptet handler om, at man går på opdagelse i Bibelens fortællinger ved hjælp af en meget visuelt, legende fortællemåde. Mens man sidder på gulvet fortælles en historie ved hjælp små træfigurer, som bevæges rundt i noget sand. Fortællingen følges op af spørgsmål, der skaber et forundringsrum, hvor man ligeværdigt og fælles søger mening og får et mere intimt forhold til det åndelige. Det er en voksen, der fortæller, men målet er at få børnenes spiritualitet aktiveret i et kontemplativt rum med ro til eftertanke. Den voksne må ikke levere svar eller korrigere børnenes refleksioner. Kun følge op med nye spørgsmål. 

En session i Fortællinger i Sand kan gennemføres på en halv time, men kan udvides til halvanden time. Således er konceptet brugbart både i klub-regi og i andre situationer, hvor der er bedre tid. Det optimale tidsspænd er dog mere end en halv time, da ro og eftertanke er en central del af det.

Man skal på et endagskursus for at kunne fortælle i sand. Kurset er meget “hands-on”. Det er træning i at være fortæller, men med teoretiske nedslag og fælles refleksion over både pædagogiske greb, teologiske betragtninger og om rollen som fortæller. Efter kurset får man de mest nødvendige remedier med hjem. Et kursus koster ca. 700 kr. per person, og det kan arrangeres lokalt. Det optimale antal kursusdeltagere er fire - fem personer. 

Fremhævet citat

Jeg tror, jeg bedre vil kunne hvile i, at det er børnenes åndelighed og fortællingen, der er i centrum og ikke mine refleksioner om teksterne siger Tine Engrob Jørgensen, KFUM og KFUK i Kjellerup

Otte manuskripter

  • Der er produceret otte forskellige manuskripter til Fortællinger i Sand. Hvert manuskript indeholder vejledende forundringsspørgsmål.
  • Ambitionen er at producere otte manuskripter mere.
  • Efter kurset får du ud over manuskripterne, 10 små træfigurer, en sæk til sandet, nogle træklodser samt en lille stofpose med hjem. Derefter skal du selv finde nogle enkelte ting derhjemme, fx sten, grene og lign.
  • Læs mere på intranettet

Vil du vide mere?

  • Hvis du gerne vil vide mere om Fortællinger i Sand, så kontakt KFUM og KFUKs kristendomskonsulent, Morten Stensig Sørensen, på mss@kfum-kfuk.dk
  • Du kan også læse mere om Fortællinger i Sand på KFUM og KFUKs intranet
  • Fortællinger i Sand er inspireret af Godly Play ( www.godlyplay.dk )

Relatererde artikler

Se alle artikler