Billede af: Dorte Hougaard Madsen og Anna Sørensen

Lokalt

De små synger med de grå

Er det noget for din forening at være med i projektet ‘De små synger med de grå’, et musisk generationsmøde?

Elin Engholm Knudsen

Det er onsdag den 9. juni 2021. Det er sjette ud af otte møder i projektet ”De små synger med de grå”. Vi er i Glyngøre Kirke, hvor Tante Andante står i våbenhuset og tager imod ”de små” vuggestuebørn fra den nærliggende institution og ”de grå” fra sognet, som har tid og lyst til at komme til morgensang i kirken. Ved klaveret inde i kirken sidder den lokale organist Hanne. Hun snakker med de første fremmødte, et oldeforældrepar til et af vuggestuebørnene. ”Det er så hyggeligt at mødes på den her måde,” siger oldemoderen og kigger ned i kirken for at se på børnene, som kommer trippende lidt forsigtigt ind i kirken. ”Der er du jo,” udbryder hun og giver sit oldebarn et kæmpe knus. Både bedsteforældre og oldeforældre til denne dreng bor lige i nærheden og synes, at det er skønt, at der er mulighed for et musisk generationsmøde lige her i byen. ”Det giver noget godt og sjovt at være sammen om, og vi lærer nogle nye sange,” siger oldefaderen. 

De 8 kommuner, hvor projektet kan komme på besøg, er: 

Skive, Struer, Ringkøbing-Skjern, Brande, Lemvig, Holstebro, Herning, Ikast-Brande. 

Alle synger med

Børn og voksne kommer på plads, og så begynder vi med bedeslagene på et lille klokkespil. Alle er musestille og klar til det, der skal ske. 

Vi synger; Tante Andante-sangen og trutter i trompeter og øver lige først på I østen stiger solen op, for at se om alle kan få lyd på ’trutterne’, som er plastiktragte. Alle synger med, så godt som de kan, og prøver at lave fagter og trutte. Så følger der salmer og sange med fagter og rekvisitter, sanseaktiviteter og lidt dans op og ned ad kirkegulvet. 

Efter cirka 45 minutters musikalsk samvær som slutter oppe ved orglet, hvor de små og de grå samles om det største instrument i verden, er det tid til kaffe og hygge, inden børnene skal hjem og sove i vuggestuen. 

Flere generationer mødes

Kirke- og kulturmedarbejderen Thomas er tovholder på projektet i Glyngøre Kirke og deltager også selv til aktiviteterne. Når projektet slutter efter otte aktivitetsgange, hvor Tante Andante er tovholder, er det kirken selv, som skal videreføre den musiske aktivitet. Kirken har modtaget to store kasser med rekvisitter til brug ved aktiviteten og programmer samt forklaringer til hver sang og salme, så det er let at gå til. Det kan være en ansat som viderefører projektet, men det er også oplagt, at den lokale KFUMog KFUK-forening kan være med her og samarbejde om denne aktivitet. En ny måde at lave familiearbejde på – nu med flere generationer. Og det er ikke kun for familierne, men for alle ældre i sognet, som har tid og lyst. I udgangspunktet ligger det en hverdagsformiddag med en vuggestue, men det kan sagtens flyttes til eksempelvis weekenden og være et tilbud til alle små og grå i byen. 

Er man interesseret i at få projektet til et plejecenter eller en kirke i sit lokalområde og lave et samarbejde med vuggestue eller dagpleje, så er der mulighed for at blive en del af projektet, som vi håber på fortsætter. 

Kontakt gerne Elin Engholm Knudsen fra KFUK og KFUK i Lemvigs Tante Andantes Hus, som er projektleder (tanteandante@kfum-kfuk.dk), eller Dorte Hougaard Madsen (dhm@ kfum-kfuk.dk), som er kontaktperson fra Lokale Aktivitetsmiljøer, som kan byde ind med sparring om, hvordan denne aktivitet kan tilføre lokalforeningen noget nyt. 

Rent økonomisk er det kirken og plejehjemmet, som har en mindre udgift til projektet, og også dem, som modtager aktivitetskasserne, som er en del af pakken. 

Børn kan give livsgnist 

Målet med projektet er at give børn og gamle en fælles oplevelse for at bidrage til livsglæde. Der findes flere projekter, hvor ældre mødes med børn, både dagpleje-, børnehave- og skolebørn. Fælles for dem er, at det ser ud til, at børnene kan fremkalde leg og livsgnist hos de ældre, og de ældre kan give børnene ro og refleksion. 

Kulturaftalen, som projektet er en del af, er indgået med otte kommuner, hovedsagelig fra det tidligere Ringkøbing Amt. Kulturaftalen, hvis mål er at starte nye kulturelle fællesskaber, er igangsat og støttet af Kulturministeriet og med kommunale midler fra alle otte kommuner. Oprindeligt gjaldt den kun i 2020, men Kulturaftalen er nu udvidet, så den gælder frem til 2024. 

‘De små synger med de grå’ er et generationsmøde som i år foregår i Lomborg Kirke, Glyngøre Kirke og Ejsing Kirke samt hos Thorshøj Plejecenter og Højris Have Plejecenter. Til efteråret går vi i gang i Asp Kirke i samarbejde med den lokale KFUMog KFUK-forening i området og Feldborg Kirke samt hos Vinderup Plejecenter, Asp Plejecenter og Ejstrupholm Plejecenter. I 2022 har vi allerede en aftale med Ikast Kirke og KFUMog KFUK-foreningen i byen. 

Relatererde artikler

Se alle artikler