Billede af: KFUM og KFUK

Hovedbestyrelsen

Medlemsfremgang: Lad os sigte efter endnu flere

I KFUM og KFUK i Danmark oplever vi igen en god medlemsfremgang, og det skyldes i høj grad nye aktiviteter, der fortsat er med til at gøre KFUM og KFUK aktuelle og relevante for børn og unge rundt i landet.

Stine Kjær Bredtoft

Som graferne viser, har medlemstallet for KFUM og KFUK i Danmark haft en nedadgående kurve i en årrække efter 2010, men den udvikling har de seneste år ændret sig, og vi er stille og sikkert på vej op igen.

 

Nye aktiviteter får flere med

Med aktiviteter som blandt andet ungdomskoret Fællesklang og volleyball-klubben VK Raptus i Aarhus, er medlemmerne mellem 20-29 år blevet flere og flere. Flere af KFUM og KFUK’s foreninger har de seneste år startet kor, og samlet set er Fællesklang i dag Danmarks største ungdomskor med mere end 700 korsangere på landsplan. VK Raptus, der startede i 2018  og i runde tal tæller 170 medlemmer i Aarhus, har også lige så stille arbejdet sig større og større. Årligt må de oprette ventelister med medlemmer, der står i kø for at blive en del af fællesskabet, og siden deres start er nye volleyballklubber også opstået i henholdsvis Aalborg og Haderslev.  Med fokus på, hvad der er børn og unges behov i dag, er tilbud som disse opstået og er blandt andre afgørende for den fremgang vi oplever lige nu. I Hovedbestyrelsen er man også meget begejstrede for medlemsfremgangen: 

“Medlemstallene bekræfter os i, at vi har relevante aktiviteter og fællesskaber, der tiltrækker børn og unge. I en tid hvor vi introducerer nye initiativer i KFUM og KFUK, er det betryggende, at medlemstallet er på samme niveau som for både 10 og 20 år siden. Det er et godt udgangspunkt for at skabe nye aktiviteter for endnu flere.

Jeg glæder mig til at se nye tiltag som Fairhuset eller vores Børnehøjskoler udvikle sig og medvirke til, at vi kan tilbyde aktiviteter for endnu flere børn og unge i Danmark.

Vores medlemstal viser samtidig, at der er meget, vi er lykkedes med i KFUM og KFUK. Vi har rekordmange medlemmer i aldersgruppen 20-29 år, hvor vi har budt mange velkommen til nyere aktiviteter som eksempelvis Fællesklang eller Raptus. Det understreger, at vi opfylder et behov, og at vi skal fortsætte med den udvikling, som er i fuld gang.”

- Martin Hejlskov Thomsen, Forperson i Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

 

Det kræver fortsat hårdt arbejde

Selvom fremgangen i høj grad er en afspejling af alt det gode arbejde, der både foregår i det daglige i lokalforeningerne og på de store linjer i diverse landsudvalg, Hovedbestyrelse, Landsmøde med videre,  er det også en reminder om at medlemmerne ikke kommer af sig selv. Det kræver målretning, vilje og fortsat masser af ivrige frivillige med nye perspektiver og ideer til, hvordan vi som organisation skaber endnu flere relevante aktiviteter og fællesskaber for børn og unge. Blandt andet viser tallene os, at vi kan blive bedre til at nå de unge medlemmer i alderen 13-19 år. Så selvom tallene er positive, har vi stadig en vigtig opgave - nemlig at fortsætte arbejdet og bruge denne fremgang som blod på tanden til at få endnu flere med. 

Relatererde artikler

Se alle artikler