Body – Mind – Spirit

Over alt i verden bruger YMCA's trekanten som en del af logoet. Det gør vi også i KFUM og KFUK i Danmark. Trekanten afspejler det kristne menneskesyn, som vi arbejder ud fra: Body, Mind, Spirit.

Scroll

Mennesket er en helhed af "body", "mind" og "spirit". Alle tre dele af et menneskeliv er lige vigtige, og derfor er det i samspillet mellem body, mind og spirit, at KFUM og KFUK’s værdier og menneskesyn gives videre til børn og unge.

For at skabe optimale rammer for dette samspil organiseres KFUM og KFUK’s aktiviteter med udgangspunkt i modellen om "De tre rum", som er baseret på vores kristne menneskesyn samt fortællingen fra Det Ny Testamente om Vandringen til Emmaus. Hvert rum illustrerer en måde at være sammen på i KFUM og KFUK.

"Body" handler om: Fysisk sundhed og trivsel, sanser og bevægelse, egne og andres grænser, fællesskab og ansvar for hinanden.

"Mind" handler om: Mental styrke, mod og udholdenhed, at lære om livet og samfundet og få mod og evner til at engagere sig og tage ansvar.

"Spirit" handler om: At søge efter mening og lade den komme til udtryk, og at man føler sig forbundet med noget større end sig selv – med Gud, med hinanden og med livet.

Det er i samspillet mellem Body, Mind og Spirit, at KFUM og KFUK ́s værdier og menneskesyn gives videre.

I vores aktiviteter fokuserer vi på, at der bliver taget vare om det hele menneske.

Se video om Body - Mind - Spirit

Videoen stiller skarpt på det menneskesyn, som logo-trekanten afspejler: Body - Mind - Spirit.

Se video om Body - Mind - Spirit

Se video om "De tre rum"

KFUM og KFUK’s logo er også udgangspunkt for modellen med "De Tre Rum": Ét rum for hver side af logoets trekant. Videoen handler om, hvordan vi arbejder bevidst med De Tre Rum i KFUM og KFUK.

Se video om "De tre rum"