KFUM og KFUK får ny visuel profil

Fra søndag den 16. september 2018 anvendes det opdaterede logo alle steder i organisationen. Målet er, at en mere funktionel og nutidig visuel profil samt ensartet brug af logo i hele organisationen vil skabe stærkere branding og øget sammenhængskraft.

Nicolai Diemer

Søndag den 16. september 2018 fylder KFUM og KFUK 140 år. Vores jubilæum er samtidig den dag, hvor vi officielt overgår til det opdaterede logo. Selvom vi som organisation har 140 år på bagen, har vi altid været dygtige til at forny os selv og følge med tiden. Lige nu er det vores visuelle udtryk, der fornyes.

Rundt omkring i landet udskiftes skilte på KFUM og KFUK’s foreningsbygninger, og i alt grafisk materiale - både på tryk og online - vil du fra nu af møde den nye visuelle profil, der bl.a. rummer et opdateret logo, en ny farvepalette og nye skrifttyper.

Download og bestil logoer

Find logo, designmanual og andre materialer til kommunikation på intranettet eller via genvejen www.kfum-kfuk.dk/logo
Her kan du også hente logo til din lokale forening og logoer til brug på sociale medier.

Har din forening endnu ikke bestilt en logopakke med 4 store logo-plakater, 3 ark klistermærker, 10 papirflag og en håndfuld bolsjer, så læs hvordan i gør under "Bestil logoer og materialer" på intranettet.

Nutidig profil

Hovedbestyrelsen besluttede i april 2018, at KFUM og KFUK skal have en mere nutidig og sammenhængende visuel profil. Den nye visuelle profil med det opdaterede logo gør det muligt at skabe en langt større sammenhæng i KFUM og KFUK's kommunikation samtidig med, at der er mulighed for individuelle udtryk.

Hovedbestyrelsens beslutning er blevet mødt af stor opbakning. Der er også foreninger og medlemmer, der har undret sig over, at det ikke skulle være en landsmødebeslutning. Men det er der ikke tradition for i KFUM og KFUK. Da vi sidst skiftede logo (i 2002), var det heller ikke en landsmødebeslutning.

Behov for fælles udtryk

Vi har i KFUM og KFUK gennem mange år fået opbygget en tradition for, at næsten alle aktiviteter skulle have deres eget logo og deres helt egen visuelle stil. Tænk bare på Wonderful Days, TeenEvenT, Børnefestival, lokale klubber, caféer, huse osv. Der er blevet skabt et væld af forskellige logoer og vidt forskellige grafiske udtryk. Det har dermed ikke været tydeligt - nærmere utydeligt - at aktiviteterne kom fra KFUM og KFUK. Det har forringet vores brand.

“Det er rent uudnyttet potentiale, at vi skaber så mange gode aktiviteter - eller subbrands, om man vil - som i deres visuelle udtryk ikke taler sammen og slet ikke er forbundet til KFUM og KFUK. Vi har brug for, at de, der bruger vores tilbud, kan se, at de bruger noget, der er en del af KFUM og KFUK. Vi har meget at være stolte af og stå ved”, siger formand Henriette Lynderup Kirkeskov.

De nye retningslinjer for brug af logo gælder fremadrettet, men generalsekretær Jørgen Kvist håber, at flere aktiviteter og koncepter, der allerede bruger et andet logo, vil være med:

“Jeg er overbevist om, at den nye visuelle profil er så god, at mange af vores eksisterende og stærke subbrands hurtigt vil bruge den.”

KFUM og KFUK’s mange aktiviteter vil således fremover være mere ens i deres grafiske udtryk. Det er en kulturændring, vi skal vænne os til. Men det er en vigtig ændring, som vi formentlig alle på kort tid vil opleve værdien af.

Fælles logo kan tilpasses individuelt

Der er på hjemmesiden adgang til en designmanual, der klart og præcist definerer, hvordan den visuelle profil skal anvendes. Designmanualen skal følges af alle led i KFUM og KFUK for at skabe en tydelig og let genkendelig identitet over for dem, som er i kontakt med os.

Man kan enten benytte logoet, som det er, eller man kan - til klubber, lejre mv. - skabe en individuelt tilpasset variant, der har et særligt udtryk. Der stilles et smart og brugervenligt web-værktøj til rådighed, hvori man kan lege med farver, mønstre osv. og designe udkast til egen logo-variant, som færdiggøres og godkendes af landsorganisationens grafiker.

Dermed er der mulighed for på én gang at skabe unikke visuelle udtryk samtidig med, at der er en tydelig sammenhæng til KFUM og KFUK's fælles brand.

Værktøj til fremstilling af flyers og plakater

KFUM og KFUK’s frivillige har fået adgang til LucidPress, der er et webbaserede værktøjer til fremstilling af flyers, plakater mv. Herfra kan man ud fra skabeloner, der er lagt ind af KFUM og KFUK's grafiker, designe programmer, invitationer, plakater osv, som kan printes eller gemmes som pdf- eller billedfiler. Ved blot at udfylde tekst og evt. indsætte eget billede kan man således på få minutter have fremstillet en flot flyer.

Fælles udvikling med Norges KFUK-KFUM

KFUM og KFUK i Danmark har indgået et samarbejde med den norske søsterorganisation om brug af den samlede visuelle profil, som i fællesskab med nordmændene løbende vil udvikles til gavn for begge organisationer. Logoet er udviklet af Norges KFUK-KFUM, som allerede har brugt det i to år (siden 2016). I Norge er bogstavrækkefølgen anderledes, idet organisationen hedder KFUK-KFUM. Den grafiske profil overtages således 100 % bortset fra, at rækkefølgen på bogstaverne er ændret i den danske udgave.

Generalsekretær Jørgen Kvist er godt tilfreds med at spare KFUM og KFUK i Danmark for arbejdet med selv at udvikle både opdateret grafisk profil og tilknyttede værktøjer:

“Det er en vigtig beslutning, som organisationer ofte bruger år og rigtigt mange penge på. Vi gør det lidt smartere, hurtigere, billigere og bedre. Norges KFUK-KFUM sparer os for meget energi og økonomi, som vi jo meget hellere vil bruge på indhold og aktiviteter for børn og unge. På en meget konkret måde ser vi her værdien af at være en del af en stor international bevægelse.”

Jørgen Kvist ser frem til øget samarbejde med Norge og håber, at nordmændene også vil kunne hente inspiration i Danmark.