Børneattest

En børneattest er en del af straffeattesten, som viser, om en person er straffet i forhold til krænkelser af børn.
KFUM og KFUK skal indhente børneattester på ledere for at sikre et tryggere miljø for børn. 

KFUM og KFUK kræver en ren børneattest for alle frivillige over 15 år, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 18 år.

Alle børneattester skal fornys hvert tredje år.

Hvornår skal der indhentes børneattest?

  • Hvis personen skal have fast tilknytning til foreningen.
  • Hvis personen mindst 3 gange gennem 3 måneder eller i en sammenhængende periode på mere end 1 uge skal fungere som frivillig.

Der skal som udgangspunkt ikke indhentes børneattester på forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til eller kører børn til lejre og lignende.

Hvem har ansvaret for indhentning af børneattester?

Det er den lokale bestyrelses ansvar, at der er indhentet børneattester på ledere i foreningen, der skal have en børneattest.

På lejre og events er det lejrlederens ansvar at sikre, at alle arrangementets ledere og relevante frivillige har en børneattest.

Hvad sker der ved manglende børneattest?

Hvis en person ikke har en børneattest, suspenderes denne person som frivillig i KFUM og KFUK, indtil en ren børneattest fremsendes. 

Sådan gør du:

Hvis du er medlem:

Er du frivillig til et specifikt arrangement?

  • Når du er tilmeldt et arrangement som frivillig, vil du få besked om, at dit CPR-nummer skal indsendes via medlemssystemets Min side.
    Når KFUM og KFUK har videresendt dine oplysninger til politiet, har du 14 dage til at give dit samtykke i e-Boks til indhentningen af din børneattest. 

Er du aktiv i en forening?

  • Foreningen igangsætter indhentningen af børneattester igennem medlemssystemet. Du vil få besked om at udfylde dit CPR-nummer via medlemssystemets Min side.
    Når KFUM og KFUK har videresendt dine oplysninger til politiet, har du 14 dage til at give dit samtykke i e-Boks til indhentningen af din børneattest.

    Vejledning til foreninger.

Hvis du ikke er medlem:

Kontakt KFUM og KFUK's Landskontor på tlf. 36 14 15 33 og oplys navn, CPR-nummer og e-mailadresse. Når oplysningerne er videresendt til politiet, har du 14 dage til at godkende indhentningen i din e-Boks.