Billede af: Caroline Schødt-Pedersen

Unge tager debatten på Folkemødet

Folkemødet samler politikere, eksperter og organisationer til et væld af debatter. I år gav KFUM og KFUK unge en stemme, da vi afholdt vores allerførste debat på Folkemødet. Den handlede om, hvordan børn og unge kan gøre en forskel i verden.

Sara Amos Pedersen.

 

Unge fra KFUM og KFUK og andre ungdomsorganisationer sad nærmest på skødet af hinanden, da debatten gik i gang. Christine Ravn Lund var med i debatpanelet for at fortælle om sit engagement i KFUM og KFUK. 

“I KFUM og KFUK arbejder vi ud fra en forståelse af, at vi skal forandre verden i fællesskab. Men for at det kan lykkes, skal vi skabe forandringer, der er relevante og lokalt forankret,” sagde Christine Ravn Lund, da hun fik ordet på Folkemødet.

EMPOWER UNGE

Hun mener, at børn og unge spiller en vigtig rolle i forhold til at nå i mål med FN’s Verdensmål. Målene handler blandt andet om klima, ansvarlig forbrug og produktion og at skabe fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Efter debatten fortæller Christine, at hun selv har mødt ansvarlige unge fra hele verden under sin uddannelse som Change Agent i YMCA. Uddannelsen har givet hende stor inspiration til at gøre en forskel i København, hvor hun selv bor.

“Jeg har aldrig været engageret i en lokal KFUM og KFUK forening, før jeg blev Change Agent. Tidligere var jeg kun en del af KFUM og KFUK’s Udvalg for Globale Fællesskaber, men uddannelsen og det globale udsyn, jeg fik, har motiveret mig til at engagere mig lokalt, fordi jeg virkelig fik rykket noget,” siger Christine Ravn Lund.

Hun er medlem af KFUM og KFUK i Sundby. Foreningshuset er centralt placeret på Amager tæt på lufthavnen og hovedbanegården. Derfor giver det god mening, at foreningen arbejder med at skabe rum, der er relevante for unge fra hele verden.

“Vi har ambitioner om at være et internationalt ungdomshus, der bygger broer mellem forskellige mennesker. Vores tilbud skal være med til at empowere unge til at være ansvarlige borgere, der tager ansvar for, hvordan vi er sammen om den retning, samfundet går i,” forklarer Christine Ravn Lund.

STOLT AF EN HEL VERDENSBEVÆGELSE

I Sundby mødes hun med andre unge til klubber og arrangementer, der alle har det til fælles, at de har et globalt udsyn på indholdssiden. Foreningen tager også det internationale til sig ved eksempelvis at fejre svensk midsommer i stedet for en traditionel Sankt Hans aften.

“Det internationale er til stede i alt det, vi laver. Vi arbejder med at skabe en stolthed og står fast på at sige, at det er fedt tale om tro og eksistens. I KFUM og KFUK har vi en hel verdensbevægelse at være stolte af, og det kan man mærke i vores forening,” siger Christine Ravn Lund og fortsætter:

“Det globale udsyn giver mening, fordi verden i dag står over for en række udfordringer, som kun kan løses, hvis de enkelte lande samarbejder. Vi skal lære at forstå hinanden, og det gør vi i mødet med mennesker fra resten af verden.”

NATURLIGT AT TAGE ANSVAR

Som Change Agent mødte hun selv unge fra hele verden, og de erfaringer fortæller hun om i debatten på Folkemødet.

“Jeg har oplevet, at der er stor forskel på, hvordan hverdagen hos unge i forskellige lande ser ud. I Danmark er vi privilegeret, fordi vi har et højt basisniveau på mange områder som eksempelvis uddannelse og sundhed. Det skaber rum for, at unge har overskud og motivation til at engagere sig i samfundet,” siger hun.

På Amager er det netop det fokus på at gøre unge til aktive medborgere, som foreningen arbejder med.

“Det skal være naturligt at tage ansvar. Og vi skal lytte til unge, når de gør det. Det er vigtigt, at der er nogle, der tager de unge seriøst. De er en del af vores samfund både lige nu og i fremtiden,” afslutter Christine Ravn Lund.