Billede af: Johanne Aarestrup

Forkvinde i DUF trækker på sin store erfaring fra KFUM og KFUK

Christine Ravn Lund har gennem mange år været meget aktiv i KFUM og KFUK. Det seneste år har hun også været forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor hun bruger sin store viden og erfaring fra foreningslivet til at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokrati.

Marius Henneberg Josiassen

Hvad er DUF?

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, der arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet.

DUF står for KFUM og KFUK’s politiske interessevaretagelse, og derudover tilbyder DUF netværk, inspiration og kurser til KFUM og KFUK’s medlemmer.

Flere måder at være med i DUF

Flere unge fra KFUM og KFUK er engageret i DUF på forskellige måder.

Delegeretmøde

Hvert år sender KFUM og KFUK en delegation til DUF’s Delegeretmøde i december.

Samrådet

Sofie Puntervold fra KFUM og KFUK i København er KFUM og KFUK’s repræsentant i Børne- og ungdomsorganisationernes Landssamråd under DUF.

DR’s Ungeråd

Niels Martin Folmersen fra KFUM og KFUK i København er en del af DUF’s nye Ungeråd, der skal rådgive DR om, hvordan medierne laver relevant public service-indhold til unge.

Ungdomsdelegater til EU

Thomas Østergaard fra KFUM og KFUK i Ikast er EU-Ungdomsdelegat. Han repræsenterer Danmark på EU’s ungdomskonferencer, hvor han giver danske unge en stemme i europæiske fora og beslutningsprocesser.

Folkemødet

En stor gruppe unge fra KFUM og KFUK deltager hvert år i debatterne på DUF’s scene på Folkemødet og mødes til Foreningskalas med de andre ungdomsorganisationer i DUF.

Fra Indien til KFUM og KFUK 

Christine Ravn Lund lærte KFUM og KFUK at kende gennem en ven på efterskolen. Da hun gik i gymnasiet, søgte Christine om en plads på en af KFUM og KFUK’s rejser til Indien, og det kickstartede hendes engagement i organisationen. Det internationale blev det, som trak hende ind i KFUM og KFUK.

“Det internationale fællesskab, som KFUM og KFUK har med YMCA og YWCA i hele verden, kan noget helt særligt. Det er inspirerende og lærerigt at møde unge fra samme organisation i andre lande. Det giver nye perspektiver til ens eget eget liv,” fortæller hun.


Christine var i flere år engageret i KFUM og KFUK’s udvalg for Globale Fællesskaber (GF) og arbejdsgrupper under udvalget. Her oplevede hun, hvordan mødet med det globale YMCA-fællesskab gav inspiration til nye måder at lave foreningsliv på.


“Det var inspirerende at møde unge fra andre lande og høre om deres udfordringer og måder at lave YMCA og YWCA på lokalt. Det gav energi til engagere mig endnu mere i opgaverne,” siger Christine. 


Ved siden af det globale engagement blev Christine også frivillig i en lokalforening. Gennem tiden i KFUM og KFUK har hun prøvet alt fra at male festsalen i KFUM og KFUK på Amager, til bestyrelsesarbejde, planlægning af camps og senest at være en nøgleperson i afholdelsen af YMCA World Council i sommer. Her var Christine med fra start, idet hun var med til at pitche ideen om et dansk værtskab. Siden blev hun formand for den internationale styregruppe, og hun fungerede på den måde som bindeled mellem verdensbevægelsen World YMCA og KFUM og KFUK i Danmark.

Christine Ravn Lund

Alder: 27 år

Forening: Frivillig i KFUM og KFUK på Amager

DUF: Forkvinde siden december 2021.

Fotograf: Magnus Najbjerg

 

Gør det lettere at være frivillig

Udover at være meget aktiv i KFUM og KFUK er Christine også forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Her sidder hun officielt på vegne af FDF, men ifølge hende selv kan hun også trække meget på sin erfaring fra KFUM og KFUK. Da hun blev valgt som forkvinde for DUF, forklarede hun, at foreningslivet har dannet hende som menneske og samfundsborger.


“I foreningslivet får vi hverdagsdemokratiet helt ind på kroppen og lærer at deltage og tage ansvar for det fælles. Det har i alt sin mangfoldighed gjort en enorm forskel for mig. Derfor er jeg glad for at kunne arbejde for at styrke foreningsfællesskaberne. For alle børn og unge har ret til at være en del af et fællesskab.”


Christine beskriver i dag, hvordan rollen som forkvinde i DUF handler om at bygge bro mellem de 80 forskellige foreninger, der er medlem af DUF. Det kan ifølge Christine nogle gange minde om at skulle bygge bro mellem forskellige kulturer i det internationale arbejde i KFUM og KFUK. Hun kan derudover trække på sin store erfaring med, hvad der motiverer frivillige. Den viden kan hun bruge, når DUF arbejder målrettet med at gøre det nemmere at være frivillig.

I DUF kan jeg trække på min grundlæggende forståelse for, hvad der motiverer frivillige i foreningerne. Det er en af mine vigtigste opgaver at gøre det nemmere at være frivillig, fortæller hun.

I efteråret har Christine blandt andet stået i spidsen for en indsats i DUF, der skal få politikerne til at fjerne unødvendigt bureaukrati i foreningslivet, så flere får lyst til at engagere sig som frivillige. Arbejdet har medført, at Kulturministeriet har udarbejdet rapporten ‘Foreningers bureaukratiske byrder’, som kortlægger de benspænd, som foreningslivet oplever. Igennem DUF har Christine været med til at byde ind med konkrete input og løsningsforslag, som de nu afventer, at politikerne rykker på.

Medlem af børnerådet

Ydermere sidder Christine også i Børnerådet. Her er hun med til at sikre, at Børnekonventionen og dermed børns rettigheder overholdes og sikres i Danmark. Hun fortæller, at børneperspektivet er utrolig vigtigt for hende, og at alle børn skal have ret til leg og fritidsliv, hvilket er én af de ting, Christine kæmper for gennem sit arbejde i Børnerådet.


“Det grundlæggende vigtigste er, at der er nogle, der sikrer børnenes stemme og perspektiv, og som udelukkende har børnenes bedste for øje,” fortæller Christine om sit perspektiv på Børnerådets fornemmeste opgave.


"Jeg synes, at den unge generations største styrke er blandingen af nysgerrighed, ansvarlighed og passion. Vi har i dag en af de mest ansvarlige ungdomsgenerationer nogensinde, som vil noget og kæmper for noget og ikke bare for sig selv, men for fællesskabet."

 

Hold øje med DUF’s lokalforeningspulje

Der kan søges til “anskaffelse af materialer og faciliteter, der giver flere børn og unge mulighed for at være med i det lokale foreningsarbejde”.

Man kan søge om max. 50.000 kr.

OBS: Husk at gemme bilag på indkøb, da DUF foretager stikprøvekontrol.

Kurser

DUF tilbyder kurser, netværk, arrangementer, rådgivning og uddannelse. Find de nyeste medlemstilbud på www.duf.dk

DUF fejrer de frivillige

DUF sætter fokus på nogle særlige ildsjæle i foreningerne. Derfor uddeler DUF tre priser til tre forskellige grupperinger blandt frivillige i foreningslivet. Vinderen af hver pris modtager 5.000 kroner til sin forening.

De tre priser er:

  • Det gode samarbejde
  • Det formidable formandskab
  • De ivrige ildsjæle

Læs hvordan du indstiller frivillige fra din forening til priserne på www.duf.dk