Kristent grundlag

Scroll

Kristent menneskesyn

KFUM og KFUK bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

KFUM og KFUK's trekantede logo afspejler det kristne menneskesyn, som vi arbejder ud fra: Body, Mind, Spirit.

Vi tror på, at alle børn og unge skal vokse, styrkes og finde livsmod og handlemuligheder på disse tre parametre af et menneskeliv. Det er i samspillet mellem body, mind og spirit, at et menneske trives og vokser som et helt menneske.

Læs mere om Body - Mind - Spirit

Relevant og inkluderende

Vi arbejder for, at kristendommen opleves som relevant, vedkommende og tankevækkende. 

Vi skaber åbne fællesskaber med meningsfulde aktiviteter, hvor alle kan være med.

KFUM og KFUK formidler det kristne budskab på en måde, der er i øjenhøjde med børn og unges liv og hverdag. Det er ikke en selvfølge, at danske børn og unge kender til kristendommens fortællinger og indhold. Derfor arbejder vi på at give dem mulighed for det.

Vores teologiske grundlag

KFUM og KFUK's landsmøde har vedtaget et teologisk basisdokument, som kort og præcist udfolder de grundlæggende teologiske pejlemærker i organisationen. Her beskrives KFUM og KFUK's kirkelige profil.

Læs det teologiske basisdokument