Opret en gaveaftale eller et gavebrev

Med løbende gavebidrag giver du KFUM og KFUK i Danmark – eller ønske om at det skal tilfalde en lokal forening – mulighed for at langtidsplanlægge arbejdet blandt børn og unge. På denne måde kender vi på forhånd en del af årets indtægter, og det bidrager til at vi kan gøre mere.

Du kan enten tegne en uforpligtende eller forpligtende gaveaftale. Forskellen ligger i mulighederne for hvor meget du kan trække fra i skat. Læs mere på skat.dk.

Tak for at overveje en gaveaftale. 


Almindelig gaveaftale 

Du kan tegne en løbende gaveaftale, som kan opsiges når du vil eller med en udløbsdato du selv bestemmer.

Opret gaveaftalen elektronisk


Gavebrev med forpligtigelseserklæring

Med et gavebrev underskriver du en erklæring om, at du i 10 år giver et årligt beløb til KFUM og KFUK i Danmark.

Hent gavebrevsblanket ­samt oplysninger om gavebrevsordning (pdf)
Udfyld, udskriv, underskriv og indsend herefter blanketten til KFUM og KFUK i Danmark.

Du kan også udfylde den elektronisk og underskrive med NemID. 

Kontakt os på telefon, eller brug følgende link til at oprette gavebrevet elektronisk.

Det tekniske
Følgende regler gælder for skattefradraget, når der benyttes gavebrev med forpligtigelseserklæring:

  • For personindkomst under 100.000 kroner kan fradrages op til 15.000 kroner pr. år.
  • For personindkomst over 100.000 kroner kan højst fradrages 15 % af årsindkomsten.

Læs også mere på skat.dk